Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Základní údaje o městě (106/1999 Sb.)1. Název:

Město Hulín

2. Důvod a způsob založení:

Město Hulín vzniklo jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 a § 2 zákona č. 367/1990 Sb. o obcích, v platném znění ke dni 25.11.1990, to je ke dni voleb do zastupitelstva města Hulína.

Dle § 4 tohoto zákona město jako právnická osoba vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících.

Zákon č. 367/1990 v platném znění, byl ke dni voleb do zastupitelstvem krajů, to je 12. 11. 2000 nahrazen zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích.

3. Popis organizační struktury

Celý organizační řád ve formátu PDF (platnost od 1.4.2014)

4. Kontaktní adresa

Městský úřad Hulín
nám. Míru 162
768 24 Hulín

Další kontakty

telefon: 573 502 711
fax: 573 350 188
e-mail: mesto@hulin.cz
seznam pracovníků a odborů s uvedeným kontaktem
ID datové schránky: 2prbftx

Úřední hodiny:

pondělí: 7:30 - 11:00 12:00 -17:00
středa: 7:30 - 11:00 12:00 -17:00

Provozní doba pokladny:

pondělí: 7:00 - 11:00 12:00 -16:45
úterý: 8:00 - 11:00 12:00 - 14:30
středa: 7:00 - 11:00 12:00 -16:45
čtvrtek: 8:00 - 11:00 12:00 - 14:30
pátek: 8:00 - 11:00

internetové kontakty

web: http://www.hulin.cz 
podatelna pro elektronická podání: podatelna(at)hulin.cz

5. Bankovní spojení

účet: 8319720217/0100 KB a.s

6. IČ

IČO 00287229

7. DIČ

CZ00287229

8. Dokumenty

Rozpočet a účetní výkazy města:

uveden na v sekci dokumenty finančního odboru

9. Žádosti o informace

podrobně viz samostatný odkaz

10. Příjem žádostí a dalších podání

podrobně viz samostatný odkaz

11.Opravné prostředky

1. Opravné prostředky proti rozhodnutí odborů městského úřadu

Opravné prostředky se podávají prostřednictvím toho odboru městského úřadu, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stavených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

Proti opatření odboru, které nemá charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu projedná rada města, zastupitelstvo města, starosta nebo tajemník.

Proti rozhodnutí odborů a strážníků městské policie při projednávání přestupků v tzv. zkráceném blokovém řízení nelze podat opravný prostředek.

2. Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů města

Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty, rady města, zastupitelstva města učiněné ve správním řízení podávají prostřednictvím podatelny městského úřadu, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

Proti opatření rady města nebo zastupitelstva města v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoli podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření u krajského úřadu.

Proti ostatním úkonům orgánů města opravné prostředky nejsou.

3. Soudní přezkoumávání

Došlo-li rozhodnutím odboru či orgánu města ke zkrácení práv fyzické či právnické osoby, lze podat v souladu s § 247 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v platném znění žalobu k příslušnému obecnému soudu, případně v souladu s čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy ČR , ústavní stížnost k Ústavnímu soudu.

12.Formuláře

jednotlivé formuláře jsou k dispozici v papírové podobě na podatelně, nebo na příslučném odboru úřadu

formuláře, žádosti v elektronické podobě:

odbor životního prostředí
stavební úřad
odbor správy majetku města
odbor školský a sociálních věcí
matriční úřad a evidence obyvatel

14. Předpisy

obecně závazné vyhlášky města

15. Úhrada za poskytování informací

sazebník 

16. výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb.

zpráva za rok 2009
zpráva za rok 2010
zpráva za rok 2011
zpráva za rok 2012
zpráva za rok 2013