Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah


Platné vyhlášky

NázevVyvěšenoDatum sejmutí
OZV města Hulín č. 3/2017, kterou se zrušuje OZV města Hulín č. 1/2010 o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku10.01.201831.12.2018
OZV města Hulín č. 4/2017, kterou se zrušuje OZV města Hulín č. 2/2010 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků10.01.201831.12.2018
OZV města Hulín č. 5/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů10.01.2018
OZV města Hulín č. 1/2017, kterou se vydává Požární řád města Hulín05.10.2017
OZV města Hulín č. 2/2017, kterou se zrušuje OZV města Hulín č. 11/2010 o místním poplatku ze vstupného05.10.2017
OZV města Hulín č. 2/2016, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Hulín a vymezují prostory pro volné pobíhání psů22.12.2016
OZV města Hulín č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně jejich biologicky rozložitelné složky a nakládání se stavebním odpadem09.07.2015
OZV města Hulín č. 4/2012 o místním poplatku ze psů14.05.2014
OZV města Hulín č. 3/2012 o zákazu provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her na celém území města14.05.2014
OZV města Hulín č. 12/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství14.05.2014
OZV města Hulín č. 8/2010, kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob14.05.2014
OZV města Hulín č. 2/2005 o vyhlášení závazné části územního plánu města Hulín14.05.2014

Neplatné vyhlášky

NázevVyvěšenoDatum sejmutí
OZV města Hulín č. 3/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů16.01.2017
OZV města Hulín č. 1/2016, kterou se vydává Požární řád města Hulín12.10.2016
OZV města Hulína č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů11.01.2016
OZV města Hulína č. 2/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů02.01.2015
OZV č. 8/2004 - kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem19.08.2014
OZV města Hulín č. 1/2014, kterou se zrušuje OZV města Hulín č. 6/2010 o místním poplatku z ubytovací kapacity26.06.2014
OZV č. 1/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu14.05.2014
OZV města Hulín č. 11/2010 o místním poplatku ze vstupného14.05.2014
OZV č. 9/2010 - kterou se stanovují pravidla pohybu psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů14.05.2014
OZV č. 7/2010 - požární řád Města Hulína14.05.2014
OZV č. 6/2010 - o místním poplatku z ubytovací kapacity14.05.2014
OZV města Hulín č. 2/2010 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku14.05.2014
OZV města Hulín č. 1/2010 o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku14.05.2014
OZV č. 2/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů14.05.2014
OZV č. 5/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů14.05.2014
OZV města Hulín č. 10/2010, kterou se zrušuje OZV města Hulín č. 13/1997 - o vytvoření a použití účelového fondu obce v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy bytového fondu pro rok 1997, určeného pro obce postižené záplavami14.05.2014
OZV č. 5/2010 - o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí České republiky14.05.2014
OZV města Hulín č. 1/2012, kterou se zrušuje vyhláška č. 1/2000 o změnách koeficientu k výpočtu daně z nemovitostí ve smyslu zákona ČNR č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů14.05.2014
OZV č. 3/2010 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů14.05.2014
OZV města Hulín č. 2/2012, kterou se zrušuje OZV města Hulín č. 5/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí České republiky14.05.2014
OZV č. 1/2009 - kterou se mění OZV č. 1/2008 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů14.05.2014
OZV č. 1/2008 - kterou se mění OZV č. 1/2006 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů14.05.2014
OZV č. 3/2007 - o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj14.05.2014
OZV č. 1/2006 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů14.05.2014
OZV č. 3/2004 - o místních poplatcích za užívání veřejného prostranství14.05.2014
OZV č. 2/2004 - k uskutečnění zásad Energetické koncepce města Hulín14.05.2014
OZV č. 1/2004 - o spádovém obvodu Základní školy Hulín, zřízené městem Hulín14.05.2014
OZV č. 9/2003 - řád pohřebiště14.05.2014
OZV č. 7/2003 - o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj14.05.2014
OZV č. 6/2003 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů14.05.2014
OZV č. 5/2003 - o místním poplatku z ubytovací kapacity14.05.2014
OZV č. 4/2003 - o místním poplatku ze vstupného14.05.2014
OZV č. 3/2003 - o místních poplatcích za užívání veřejného prostranství14.05.2014
OZV č. 2/2003 - o místním poplatku ze psů14.05.2014
OZV č. 4/2002 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů14.05.2014
OZV č. 3/2002 - o ochraně a tvorbě životního prostředí na území obce14.05.2014
OZV č. 2/2002 - řád pohřebiště14.05.2014
OZV č. 2/2002 - řád pohřebiště14.05.2014
OZV č. 1/2002 - o některých omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku14.05.2014
OZV č. 5/2001 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů14.05.2014
OZV č. 4/2001 - kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem14.05.2014
OZV č. 3/2001 - o nakládání s komunálním a stavebním odpadem14.05.2014
OZV č. 2/2001 - o místních poplatcích za užívání veřejného prostranství14.05.2014
OZV č. 1/2001 - o místních poplatcích za užívání veřejného prostranství14.05.2014
OZV č. 1/2000 - o změnách koeficientu daně z nemovitosti14.05.2014