Obsah

Zpět

OZV č. 1/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu

Vyvěšeno: 14. 5. 2014

Datum sejmutí:

Zodpovídá:

Zpět