Obsah

Zpět

OZV města Hulín č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně jejich biologicky rozložitelné složky a nakládání se stavebním odpadem

Vyvěšeno: 9. 7. 2015

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Ivona Němcová

Zpět