Obsah

Zpět

OZV města Hulín č. 3/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška města Hulína č. 3/2016 zde ke stažení

Vyvěšeno: 16. 1. 2017

Datum sejmutí:

Zodpovídá:

Zpět