Obsah

Zpět

OZV města Hulína č. 2/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Vyvěšeno: 2. 1. 2015

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Ivona Němcová

Zpět