Obsah

Stránka

INF 5/2018

Právnická osoba požádala o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

11. 6. 2018 Zobrazit více

INF 4/2018

Fyzická osoba požádala o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, která firma našemu městu zapůjčila výpočetní techniku na volby do Parlamentu ČR v roce 2017 a na Prezidentské volby v roce 2018? Dále se dotazovala na rozsah služby, zda šlo jen o zapůjčení nebo včetně dalších služeb, a kterých:
- celkový počet zapůjčených kusů výpočetní techniky (v kusech notebooků a v kusech tiskáren),
- cenu za volby do Parlamentu ČR v roce 2017,
- cenu za Prezidentské volby v roce 2018.

1. 3. 2018 Zobrazit více

INF 3/2018

Právnická osoba požádala o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů na několik otázek týkajících souladu zpracování osobních údajů s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (Nařízení EP a Rady EU č. 2016/679) tzv. GDPR

1. 3. 2018 Zobrazit více

INF 2/2018

Právnická osoba požádala o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů - o zaslání investičních plánů našeho města pro rok 2018, resp. seznamu investičních/stavebních projektů či rekonstrukcí, které plánuje naše město uskutečnit v letech 2018 - 2021. Případně jsou dokončovány z předchozích let a budou financovány z rozpočtu města nebo z dotačních titulů či za jejich podpory.

Informace poskytl: Ing. Roman Dutkevič, vedoucí odboru rozvoje města a životního prostředí

Odpověď: 22.01.2018

Odpověď zde ke stažení


22. 1. 2018 Zobrazit méně

INF 01/2018

Fyzická osoba požádala o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů - na základě jakého stavebního řízení vedeného Stavebním úřadem Městského úřadu v Hulíně, byla povolena dostavba původně zhroucené pravé štítové zdi rodinného domu Chrášťany č. p. 37 postaveném na p. č. 6 v k. ú. Chrášťany u Hulína.

22. 1. 2018 Zobrazit více

INF 14/2017

Fyzická osoba požádala o poskytnutí informace o správním řízení v přestupkové věci

20. 12. 2017 Zobrazit více

INF 13/2017

Fyzická osoba požádala o informace o správním řízení v přestupkové věci.

20. 12. 2017 Zobrazit více

INF 12/2017

Fyzická osoba požádala o poskytnutí informace týkající se správního řízení nazvané "PARZLICH s. r. o. - výrobní hala"

18. 10. 2017 Zobrazit více

INF 11/2017

Fyzická osoba žádala o poskytnutí informací týkající se správního řízení nazvané "PARZLICH s. r. o. - výrobní hala"

16. 10. 2017 Zobrazit více

INF 10/2017

Společnost Kross, s.r.o. žádala o zodpovězení otázek týkajících se problémů a boje se škodlivými ptáky.

28. 8. 2017 Zobrazit více

Stránka