Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Oddělení pro podporu informovanosti, místní kultury a cestovního ruchu

 

Oddělení podpory úřadu a péče o občany

 • plní úkoly na úsecích sociální péče o rodinu a děti, o zdravotně postižené občany a o seniory
 • vyřizuje agendu města jako zřizovatele školských zařízení dle školského zákona a plní další úkoly na úseku školství
 • ve spolupráci s Knihovnou Hulín organizuje Akademii třetího věku
 • navrhuje radě opatření prevence kriminality
 • spolupracuje s nemocnicemi, ústavy LDN, Domovy pro seniory, Psychiatrickou léčebnou, Charitou, Sdružením zdravotně postižených občanů, Klubem důchodců, azylovými domy, školskými zařízeními, státními i samosprávnými institucemi a neziskovými organizacemi v oblasti sociální péče a zdravotnictví, 
 • aktivně vyhledává dotační zdroje
 • zajišťuje programovou činnost Muzea Františka Skopalíka v Záhlinicích
 • zajišťuje činnost Městské knihovny v Hulíně
 • ve spolupráci s Odborem správy majetku města zpracovává návrhy na přidělení bytů z městského bytového fondu
 • spolupracuje s Odborem rozvoje města a životního prostředí a Odborem správy majetku města na správě, údržbě a opravách sbírkových předmětů v Muzeu Františka Skopalíka v Záhlinicích
 • zabezpečuje provoz veškeré výpočetní a kopírovací techniky úřadu
 • zabezpečuje fungování telefonní sítě