Obsah

Odbor rozvoje města a životního prostředí - obecný stavební úřad


 

Ing. Zuzana Kučeříková

vedoucí oddělení územního plánování a stavebního řádu

 • územní plánování
 • umisťování staveb a jejich změn
 • změny využití pozemků a dělení pozemků
 • povolování a ohlašování staveb a jejich změn
 • povolování užívání staveb a změn v užívání staveb
 • odstraňování staveb
 • řešení přestupků a správních deliktů podle stavebního zákona
 
Tel: 573 502 702
Mob: 731 063 145
E-mail: kucerikova@hulin.cz
 

Dana Pechalová

referentka

 • umisťování staveb a jejich změn
 • změny využití pozemků a dělení pozemků
 • povolování a ohlašování staveb a jejich změn
 • povolování užívání staveb a změn v užívání staveb
 • odstraňování staveb
 • řešení přestupků a správních deliktů podle stavebního zákona
 
Tel: 573 502 703
E-mail: pechalova@hulin.cz

 

 

Ing. Jarmila Šašková

referentka

 • umisťování staveb a jejich změn
 • změny využití pozemků a dělení pozemků
 • povolování a ohlašování staveb a jejich změn
 • povolování užívání staveb a změn v užívání staveb
 • odstraňování staveb
 • řešení přestupků a správních deliktů podle stavebního zákona

 

Tel: 573 502 701
E-mail: saskova@hulin.cz

 

Ing. Kamila Orsavová

referentka

 • umisťování staveb a jejich změn
 • změny využití pozemků a dělení pozemků
 • povolování a ohlašování staveb a jejich změn
 • povolování užívání staveb a změn v užívání staveb
 • odstraňování staveb
 • řešení přestupků a správních deliktů podle stavebního zákona
 
Tel: 573 502 706
E-mail: orsavova@hulin.cz

 

Miroslav Halaška

referent

 • umisťování staveb a jejich změn
 • změny využití pozemků a dělení pozemků
 • povolování a ohlašování staveb a jejich změn
 • povolování užívání staveb a změn v užívání staveb
 • odstraňování staveb
 
Tel: 573 502 718
E-mail: halaska@hulin.cz

 

Martina Chytilová

referentka

 • zapisování do RUIAN
 • archiv stavebního úřadu
 • přidělování čísel popisných

 

Tel: 573 502 704
E-mail: chytilova@hulin.cz

 

 


 

Správní obvod obecného stavebního úřadu

 • město Hulín: katastrální území Hulín, Chrášťany u Hulína a Záhlinice
 • obec Břest: katastrální území Břest
 • obec Pravčice: katastrální území Pravčice

 


 

Žádosti, formuláře, předpisy, veřejnoprávní smlouvy

některé další formuláře: mestsky-urad-mesto/povinne-informace-dle-10699-sb/


 

Správní poplatky


 

 

Správní poplatek lze uhradit

 1. osobně na pokladně Městského úřadu Hulín (pokladna se nachází ve dvoře úřadu - v přízemí vchod "B") nebo
 2. úhradou na účet číslo 8319720217/0100 vedený u Komerční banky. Při platbě na účet nezapomeňte uvést, prosím, variabilní symbol 701.

Doklad o výši správního poplatku vystaví před provedením úkonu kterýkoliv samostatný referent oddělení územního plánování a stavebního řádu odboru rozvoje města a životního prostředí Městského úřadu Hulín.

 

Důležité odkazy a informace


 

 

 

Územně plánovací dokumentace


 

Územní plány

 

Další dokumenty a odkazy

 

Další odkazy, stanoviska, metodická doporučení


 

Zdroj: www.mmr.cz

Upozornění:

 • Za možnost chybné interpretace dále uvedených informací laickou veřejností nenese stavební úřad žádnou zodpovědnost.
 • V současné době nemusí být již některá stanoviska, odkazy a metodická doporučení zcela aktuální, neboť byla vydána před 01.01.2018 (před novelou stavebního zákona).
 

Stavební zákon

 

Normy

 

Zalesňování pozemků, oplocování pozemků, včelařství

 

Vyhrazená technická zařízení, hospodaření energií, fotovoltaika a výroba elektrické energie z obnovitelných zdrojů

 

Dobývací prostor

 

Inženýrské sítě