Obsah

21. zasedání Zastupitelstva města Hulína

Typ: ostatní
21. zasedání Zastupitelstva města Hulína 122.6.2022 v 17:00 hodin v sále Městského kulturního centra Hulín
Starosta města Hulína svolává
21. zasedání Zastupitelstva města Hulína

na 22.6.2022 v 17:00 hodin do sálu Městského kulturního centra Hulín

 

PROGRAM:

č. Bod jednání
1. Zahájení a schválení programu 21. zasedání Zastupitelstva města Hulína
2. Připomínky k zápisu z 20. zasedání Zastupitelstva města Hulína
3. Zpráva o plnění usnesení z 20. zasedání Zastupitelstva města Hulína
4. Zpráva o činnosti Rady města Hulína za uplynulé období
5. Zpráva o kontrole plnění usnesení Rady a Zastupitelstva města Hulína za uplynulé období
6. Vyjádření předsedů nebo jiných pověřených členů výborů ZMH
7. Diskuse
8. Záměr prodeje části pozemku parc. č. 2484/1 v k. ú. Hulín
9. Prodej části pozemku parc. č. 127 v k.ú. Chrášťany
10. Prodej bytových jednotek č.p. 1321, ul. Družba II, k.ú Hulín
11. Založení právnické osoby Společenství vlastníků domu č.p. 1321, ul. Družba II v Hulíně
12. Darovací smlouva
13. Závěrečný účet města Hulína za rok 2021
14. Rozpočtové opatření města Hulína č. 2/2022
15. Obecně závazná vyhláška o regulaci provozování hazardních her
16. Obecně závazná vyhláška města Hulína
17. Mimořádné odměny starostovi a místostarostovi
18. Závěr

Zasedání je veřejné.

 

Mgr. Roman Hoza

starosta města Hulín


Vytvořeno: 14. 6. 2022
Poslední aktualizace: 14. 6. 2022 13:35
Autor: Ing. Pavel Janečka