Obsah

8. zasedání Zastupitelstva města Hulína

Typ: ostatní
8. zasedání Zastupitelstva města Hulína 111.12.2019 v 17:00 hodin v sálu Městského kulturního centra Hulín

Starosta města Hulína svolává

8. zasedání
Zastupitelstva města Hulína


na 11.12.2019 v 17:00 hodin
do sálu Městského kulturního centra Hulín

PROGRAM:

č.

Bod jednání

1.

Zahájení a schválení programu 8. zasedání Zastupitelstva města Hulína

2.

Připomínky k zápisu ze 7. zasedání Zastupitelstva města Hulína

3.

Zpráva o plnění usnesení z 6. a 7. zasedání Zastupitelstva města Hulína

4.

Zpráva o činnosti Rady města Hulína za uplynulé období

5.

Zpráva o kontrole plnění usnesení Rady a Zastupitelstva města Hulína za uplynulé období

6.

Vyjádření předsedů nebo jiných pověřených členů výborů ZMH

7.

Diskuze

8.

Prodej části pozemku v Chrášťanech

9.

Koupě pozemků v Hulíně, ulice Wolkerova

10.

Změna podmínek prodeje pozemků pro výstavbu rodinných domů v Záhlinicích

11.

Rozhodnutí o dalším postupu pořizování Územního plánu Hulín

12.

Výše vodného v místních částech Záhlinice a Chrášťany na rok 2020

13.

Akční plán města Hulína na rok 2020

14.

Rozpočtové opatření města Hulína č. 6/2019

15.

Návrh rozpočtu města Hulína na rok 2020

16.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Hulína na období 2021 - 2023

17.

Obecně závazná vyhláška města Hulín č. 2/2019

18.

Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o místním poplatku ze psů

19.

Mimořádné odměny starostovi a místostarostovi

20.

Souhlas se vznikem pracovněprávních vztahů mezi městem a členy zastupitelstva

21.

Schválení stanov dobrovolného svazku obcí

22.

Závěr

Zasedání je veřejné.
 

Mgr. Roman Hoza, v. r.
starosta města Hulína

 


Vytvořeno: 4. 12. 2019
Poslední aktualizace: 4. 12. 2019 15:04
Autor: Ing. Pavel Janečka