Obsah

Biokoridory a biocentra. Hulín zrealizuje další projekt vstřícný k přírodě

Typ: ostatní
Biokoridory a biocentra. Hulín zrealizuje další projekt vstřícný k přírodě 1Hulín – Projekt vstřícný k přírodě zrealizuje v letošním roce město Hulín. Vysazovat bude biokoridory a biocentra. Náklady přesahující osm milionů korun pokryje v plné výši dotace z Ministerstva životního prostředí ČR

Hulín – Projekt vstřícný k přírodě zrealizuje v letošním roce město Hulín. Vysazovat bude biokoridory a biocentra. Náklady přesahující osm milionů korun pokryje v plné výši dotace z Ministerstva životního prostředí ČR.

„Projektům, které jsou přátelské k přírodě, přikládáme dlouhodobě velký význam a jsme ochotní do nich investovat. V tomto případě to ale nebude nutné, díky kvalitní přípravě jsme uspěli s žádostí o dotaci a ta pokryje veškeré náklady. Což je náš další dlouhodobý přístup: snažíme se do Hulína přivést co nejvíce peněz z jiných zdrojů. Když se to daří, investiční možnosti města se významně zvyšují,“ konstatoval Roman Hoza, starosta Hulína.

Biocentrum je označení pro stanoviště nebo soubor stanovišť v krajině, která umožňují trvalou existenci ekosystému, tedy živočišných a rostlinných společenstev. Biokoridor je přírodní pás spojující biocentra. Tyto pásy, myslivci je označují termínem vexl, umožňují organismům migraci mezi biocentry.

Biokoridory a biocentra bude Hulín realizovat od rychlostní komunikace D 55, od silnice na Pravčice před nadjezdem směrem doleva podél mimoúrovňové křižovatky, a dále podél dálnice D1 směrem na Kroměříž. Před železničním koridorem Břeclav-Přerov budou pokračovat směrem na Přerov až na konec katastru města. Na jeho konci budou podél vodoteče Němčický potok vysazeny dva biokoridory o výměře 2,85 hektaru. Další biokoridor o výměře 1,65 hektaru bude vysazen na za remízkem "u hydroglobusu" za bývalým statkem. Celková délka biokoridorů bude 2,4 kilometru. „Podmínky dotace nás následně zavazují k tříleté péči o nově realizované biokoridory a biocentra,“ informoval Roman Dutkevič, vedoucí Odboru rozvoje města a životního prostředí hulínské radnice.

Biokoridory a biocentra nejsou zdaleka prvním projektem tohoto typu, který Hulín realizuje. Například v roce 2017 byl vysazen Lesopark Nivky, příměstský les, který má pomoci zmírnit zvýšenou prašnost a odclonit hluk od dálničních přivaděčů a mimoúrovňových křižovatek, a zároveň poskytnout občanům místo pro odpočinek, zábavu a sportovní aktivity.

 

V Hulině 17. února 2021

Další informace:

 

Mgr. Zdeněk Dvořák

Útvar tajemníka


Vytvořeno: 17. 2. 2021
Poslední aktualizace: 17. 2. 2021 15:57
Autor: Mgr. Zdeněk Dvořák