Obsah

Dotazník pro občany města Hulína - elektronická forma

Typ: upozornění | náš tip | informace
Dotazník pro občany města Hulína - elektronická forma 1Ve středu 22.1. končí sběr dat pro zpracování nového strategického dokumentu Program rozvoje města naq období 2021 - 2028. Poslední možnost vyplnění jeho elektronické formy.

Obracíme se na vás s žádostí o vyplnění předkládaného dotazníku jako prostředku k vyjádření vašeho názoru, vašich připomínek a námětů. Výsledky průzkumu a vámi poskytnuté údaje budou pečlivě vyhodnoceny a poslouží výlučně jako podklad pro zpracování strategického rozvojového dokumentu města Hulína. O výsledcích vás budeme průběžně informovat prostřednictvím internetu, na veřejném projednání a v měsíčníku Hulíňan.

Odkaz na elektronický dotazník

Data slouží pro zpracování Programu rozvoje města Hulína na období 2021 - 2028


Vytvořeno: 25. 11. 2019
Poslední aktualizace: 21. 1. 2020 11:13
Autor: Ing. Pavel Janečka