Obsah

Dotazník pro občany města Hulína - elektronická forma

Typ: náš tip | informace
Dotazník pro občany města Hulína - elektronická forma 1Data slouží pro zpracování Programu rozvoje města Hulína na období 2021 - 2028

Obracíme se na vás s žádostí o vyplnění předkládaného dotazníku jako prostředku k vyjádření vašeho názoru, vašich připomínek a námětů. Výsledky průzkumu a vámi poskytnuté údaje budou pečlivě vyhodnoceny a poslouží výlučně jako podklad pro zpracování strategického rozvojového dokumentu města Hulína. O výsledcích vás budeme průběžně informovat prostřednictvím internetu, na veřejném projednání a v měsíčníku Hulíňan.

Odkaz na elektronický dotazník


Vytvořeno: 25. 11. 2019
Poslední aktualizace: 25. 11. 2019 14:25
Autor: Ing. Pavel Janečka