Obsah

Očkování proti Covid-19 pro osoby s chronickým onemocněním

Typ: ostatní
Očkování proti Covid-19 pro osoby s chronickým onemocněním 1Od 24.3.2021 je možné očkovat osoby s chronickým onemocněním na základě  kódu, přes registraci do Centrálního rezervačního systému.

Od 24.3.2021 je možné očkovat osoby s chronickým onemocněním na základě  kódu, přes registraci do Centrálního rezervačního systému.  V přílohách a níže naleznete  bližší informace o tomto postupu. Současně byly kódy odeslány na e-mailovou adresu poskytovatelů zdravotních služeb, kteří jsou zadáni v Národním registru poskytovatelů zdravotních služeb pro komunikaci s Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR.

1)     Přehled diagnóz/zdravotních stavů

Metodický pokyn - Strategie  pro očkování v ČR -  Dodatek 1 Přílohy 1 -https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/03/Dodatek-1-P%C5%99%C3%ADlohy-1-%E2%80%93-Prioritizace-c%C3%ADlov%C3%BDch-skupin.pdf) obsahuje základní vymezení osob s chronickým onemocněním, o jejichž prioritizaci bylo v této fázi očkovací kampaně rozhodnuto. V kontextu rizikových faktorů přikládáme i detailnější vymezení diagnóz/zdravotních stavů, které jsme získali na základě vyjádření příslušných odborných společností ČLS JEP (v příloze) pro Vaši informaci. 

2)     Komu byly kódy zaslány?

-         Dle přehledu diagnóz/zdravotních stavů byl z Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb (NRPZS) sestaven seznam poskytovatelů poskytujících péči v níže uvedených oborech. Tyto obory péče byly vybrány s ohledem na stanovenou prioritizaci cílových skupin v očkovací kampani na základě rizikového faktoru jejich zdravotního stavu.

-         Jedná se o následující obory péče:

o  Alergologie a klinická imunologie,

o  Endokrinologie a diabetologie,

o  Gastroenterologie,

o  Hematologie a transfuzní lékařství,

o  Infekční lékařství,

o  Intervenční kardiologie,  

o  Kardiologie,

o  Klinická onkologie,

o  Lékařská genetika,

o  Nefrologie,

o  Neurologie,

o  Onkogynekologie,

o  Onkourologie,

o  Pneumologie a ftizeologie,

o  Vnitřní lékařství.

3.) Informace pro poskytovatele

-         Ošetřující lékař posoudí zdravotní stav klienta a shledá  onemocnění, které se pojí s vysokým rizikem těžkého průběhu covid-19, poskytne Vám unikátní kód, pomocí něhož můžete přihlásit k očkování proti covid-19 na stránce https://crs.mzcr.cz. Zde naleznete též informace k procesu registrace a rezervace. 

-         V přihlašovacím formuláři zaškrtnete políčko „osoba s chronickým onemocněním“ a vyberete si preferované očkovací místo. Prosíme, pokud můžete, zvolte očkovací místo doporučené Vaším lékařem.

-         Kód má omezenou platnost, a to do 30. dubna 2021.

-         Na očkovací místo je nutné přinést průkaz totožnosti a lékařskou zprávu potvrzující  zdravotní stav. Nemusí být nově vystavena lékařem, postačí z poslední návštěvy u lékaře. Bez této zprávy v očkovacím místě nebude moci být  očkování umožněno.

-         Kód je určen pouze uvedenému klientovi. Neoprávněné nakládání s kódem, včetně jeho zveřejnění či poskytnutí neoprávněné osobě, může být postiženo podle zákona.

 

informace k očkování chronicky nemocných pacientů

diagnózy a zdravotní stavy


Přílohy

Vytvořeno: 30. 3. 2021
Poslední aktualizace: 30. 3. 2021 13:21
Autor: Ing. Pavel Janečka