Obsah

Povodňová kniha

Typ: ostatní
Povodňová kniha 114.10.2020

Povodňová komise města Hulína vyhlásila druhý stupeň povodňové aktivity na vodním toku Rusavy

-  v 7. hodin byla hladina řeky Rusavy 5 cm pod III. stupněm povodňové aktivity 

- v 7.30 hodin první zasedání povodňové štábu

- v 7.35 hod. kontaktováno ORP Kroměříž

- v 8.00 hodin byla hladina řeky Rusavy 8 cm pod III. stupněm povodňové aktivity

- v 8.00 hod. kontaktován pan Pálka

- v 8.10 hod. domluvená součinnost s Kombyt servisem

- v 8.15 hod. vyrozuměna obec Tlumačov

- v 9.00 hod. kontrola kritických míst - Rusava mírný pokles

- kontaktován starosta Holešova - Rusava pokles o 20 cm

- 9.25 hod. hasiči čerpájí vodu - garáže u cukrovaru

- Chrášťany - Mojena se vylévá směrem do zahrad přes cestu k p. Pecníkovi

- v 10.00 hodin průmyslová zóna Holešov-uzavřen poldr -snížení nátoku do Mojeny 

- v 10.00 hodin klesající tendence toku 15 cm pod III. stupněm

- v 10.45 hodin zvednutý jez na Záhlinických rybnících

- v 11.00 hodin odvolání hasičů - zůstávají v pohotovosti 

- v 11.15 hod. přetéká Němčický rybník v Záhlinicích

- v 11.30 hodin klesající tendence 20 cm pod III. stupněm

- koordinace s SDH Záhlinice paní Frgalovou - monitoring a připravenost k zásahu

- v 13.00 hodin stoupající tendence 12 cm pod III. stupněm

- v 14.30 Mojena v Chrášťanech mírný pokles - 5cm

- hasiči kontrolují stav Mojeny

- domluven písek ve štěrkovnách

- v 15. 00 hodin záhliničtí hasiči pytlují písek ve štěrkovnách

- v 15.00 hodin stoupající tendence 5 cm pod III. povodň. stupněm

- v 16.00 hodin mírně klesající tendence 6 cm pod III. pov. stupněm 

- v 18.00 hodin hladina stále 6 cm pod III. povodňovým stupněm

- v 19.45 hodin klesající tendence 10 cm pod III. povodňovým stupněm

- ve 22.00 hodin klesající tendence 20 cm pod III. povodňovým stupněm 

15.10.

- v 7.00 hodin 27 cm pod II. povodňovým stupněm

- v 9.00 hodin čerpání vody ze sklepů na Holešovké ulici 381 

- v 9.00 hodin 35 cm pod II. povodňovým stupněm

- v 10.00 hodin 40 cm pod II. povodňovým stupněm

- v 11. 00 hodin 45 cm pod II. povodňovým stupněm

- ve 12.00 hodin 46 cm pod II. povodňovým stupněm

- v 13. 00 hodin 49 cm pod II. povodňovým stupněm

- v 13.30 hodin jsme na I. povodňovém stupni

- v 14.00 hodin odvolání II. SPA

16.-18.10. průběžné sledování výšky hladiny vodního toku - pod I. SPA

19.10. v 8.30 hodin ukončení činnosti povodňové komise  


Vytvořeno: 14. 10. 2020
Poslední aktualizace: 19. 10. 2020 11:51
Autor: Bc. Jana Franeková