Obsah

Pozvánka na 9. zasedání Zastupitelstva města Hulína

Typ: ostatní
logo města22.1.2020 v 17:00 hodin do sálu Městského kulturního centra Hulín

Starosta města Hulína svolává 9. zasedání Zastupitelstva města Hulína

na 22.1.2020 v 17:00 hodin do sálu Městského kulturního centra Hulín

PROGRAM:
č.    Bod jednání
1.    Zahájení a schválení programu 9. zasedání Zastupitelstva města Hulína
2.    Připomínky k zápisu z 8. zasedání Zastupitelstva města Hulína
3.    Zpráva o plnění usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Hulína
4.    Zpráva o činnosti Rady města Hulína za uplynulé období
5.    Zpráva o kontrole plnění usnesení Rady a Zastupitelstva města Hulína za uplynulé období
6.    Vyjádření předsedů nebo jiných pověřených členů výborů ZMH
7.    Diskuze
8.    Koupě pozemku v Záhlinicích u autobusové zastávky
9.    Prodej pozemku v Záhlinicích
10.    Prodej pozemku v Hulíně, ulice Záhlinická
11.    Prodej části pozemku v Hulíně, ulice Záhlinická
12.    Rozpočtové opatření města Hulína č. 7/2019
13.    Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
14.    Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí nečlenům zastupitelstva
15.    Závěr
Zasedání je veřejné.


Mgr. Roman Hoza, v. r.
starosta města Hulína


Vytvořeno: 20. 1. 2020
Poslední aktualizace: 20. 1. 2020 15:10
Autor: Ing. Pavel Janečka