Obsah

Úprava dopravní situace na Kostelní ulici (přejíždění mostu u kostela)

Typ: informace | upozornění
Úprava dopravní situace na Kostelní ulici (přejíždění mostu u kostela) 1 Úprava situace souvisí s akutní situací na místní komunikaci v Kostelní ulici a přejíždění mostu u kostela, a zvýšení průjezdu vozidel na ulici Komenského a Partyzánská, vyvolané investicí ŘSD – oprava mostu přes Rusavu na silnici I/55

Vážení spoluobčané,

vzhledem k akutní situaci na místní komunikaci v Kostelní ulici a přejíždění mostu u kostela, a zvýšení průjezdu vozidel na ulici Komenského a Partyzánská, vyvolané investicí ŘSD – oprava mostu přes Rusavu na silnici I/55, se bude řešit následujícími opatřeními:

  1. Na ulici od mostu směrem k Unitexu bude komunikace provizorně rozšířena násypem kameniva tak, aby vozidla v tomto směru najela za obrubník, čímž by měla být zabezpečena plynulejší průjezdnost tohoto úseku. Všechny úpravy probíhají na pozemcích města. Nově vybudovaný nájezd u domu bude překryt gumovými pásy, aby se zabránilo jeho poškození (bylo dohodnuto s majitelem včetně parkování jeho vozidla).

  2. Dočasné úpravy komunikace budou průběžně udržovány a po definitivním ukončení opravy mostu budou provedeny terénní úpravy a osetí trávou včetně oprav poničených přístupových chodníků a nájezdů v této lokalitě.

  3. Byl konzultován a vyhotoven projekt náhradního krizového dopravního značení, které bude situaci na pravém břehu Rusavy řešit jednosměrným provozem. K mostu bude příjezd přes náměstí a kolem fary, výjezd od mostu ulicí Kostelní směrem k hlavní cestě.
    Příslušné správní řízení včetně vyjádření příslušných orgánů se snažíme dohodnout s ohledem na krizovou situaci v nejkratších možných termínech.

  4. Prostřednictvím kraje se podařilo vyjednat s ŘSD a zhotovitelskou firmou v součinnosti s obcí Pravčice posílení náhradního dopravního značení k omezení průjezdu vozidel nad 2,5 t po ulicích Komenského a Partyzánská v Hulíně a na MK v Pravčicích.


Vytvořeno: 21. 9. 2022
Poslední aktualizace: 21. 9. 2022 16:18
Autor: Mgr. Roman Hoza