Obsah

Životní podmínky 2021 - výběrové šetření v domácnostech

Typ: ostatní
Životní podmínky 2021 - výběrové šetření v domácnostech 1Český statistický úřad organizuje v roce 2021 každoroční výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice pod názvem „Životní podmínky 2021“

Český statistický úřad organizuje v roce 2021 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, každoroční výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice pod názvem „Životní podmínky 2021“ (EU-SILC), které navazuje na předchozí ročníky tohoto šetření. Smyslem tohoto zjišťování je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci obyvatel v celkem 34 evropských zemích. Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby.

Šetření se uskuteční na území celé České republiky v 11 384 domácnostech, z nichž se 6 634 zúčastnilo šetření již v předchozích letech. Ve Zlínském kraji je do zjišťování zahrnuto 615 domácností z 60 obcí Všechny domácnosti byly do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru provedeného počítačem.

Vlastní šetření proběhne v době od 30. ledna do 13. června 2021 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Do šetření budou zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště. Aktivní účast občanů na tomto významném statistickém šetření a jejich ochota spolupracovat s ČSÚ je pro nás nesmírně důležitá a umožní nám získat řadu důležitých informací o sociální situaci domácností v ČR, které nelze zjistit žádným jiným způsobem.

Terénní pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem tazatele a zároveň služebním průkazem státního zaměstnance nebo dokladem totožnosti. Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna. Český statistický úřad plně respektuje evropský právní rámec ochrany osobních údajů (GDPR) a jedná v souladu s ním. Všichni pracovníci ČSÚ jsou navíc podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, vázáni mlčenlivostí o veškerých šetřených skutečnostech.


Vytvořeno: 15. 2. 2021
Poslední aktualizace: 15. 2. 2021 16:45
Autor: Ing. Pavel Janečka