Obsah

Sportovní klub Spartak Hulín, z.s.


 

Adresa klubu

Sportovní klub Spartak Hulín
Javorová 439
768 24 Hulín

Vedení klubu

Předseda: Pavel Janečka 
Místopředseda: Miroslav Potočný
Tajemník, hospodář: Ludvík Folkner 
Členové výboru: Dušan Horák, Dušan Pikner, Martina Richterová, Radim Valko


Z činnosti, dokumenty, akce:

Fotbal pod hlavičkou Spartaku je samostatný

3.7.2017 - U nás v Hulíně již dlouhá léta platí, že v organizaci a pod označením Spartak Hulín se sdružují různé sportovní oddíly (např. volejbal, judo, stolní tenis, tenis, nohejbal a další). Jedním z těchto oddílů a nedílnou součástí tohoto celku doposud byl i oddíl kopané. Fotbal pod hlavičkou Spartaku tak dlouhá léta byl jakousi – byť poměrně samostatnou - organizační složkou (přesněji pobočným spolkem) velkého uskupení hlavního spolku Sportovní klub Spartak Hulín, z. s. 

Před nějakým časem však valná hromada členů hlavního spolku Sportovní klub Spartak Hulín, z. s. z technických a organizačních důvodů rozhodla o tom, že se oddíl kopané se všemi svými dosavadními právy, povinnostmi a členy od hlavního spolku oddělí a přejde do samostatného spolku zcela. 

Toto rozhodnutí valné hromady nabylo – zcela záměrně po konci sezóny - účinnosti k 1. 7. 2017. Od tohoto dne tedy již nadále neexistuje Sportovní klub Spartak Hulín, oddíl kopané ale zcela nový spolek pod názvem: 

SK Spartak Hulín – kopaná, z. s.
se sídlem Antonína Dvořáka 1214
768 24 Hulín
IČ 06240968

Tento spolek v plném rozsahu navazuje a přebírá dosavadní činnost zaniklého Sportovního klubu Spartak Hulín, oddíl kopané a se svou členskou základnou bude nadále sám a zcela nezávisle rozhodovat o svém dalším osudu a činnosti.
 


Jednací a volební řád VH, schválený na VH 8.11.2016 a platný pro všechny následující VH až do změny (odkaz na soubor ke stažení ve formátu *.PDF)

Stanovy Sportovního klubu Spartak Hulín, schválené na VH dne 8.11.2016 (odkaz na *.PDF soubor)

Zápis z Valné hromady konané 8.11.2016 (odkaz na PDF soubor)

Přihláška do sportovního klubu:

Informace o zpracování osobních údajů