Obsah

I. kolo výzvy k podání žádostí o poskytnutí dotací z Programového fondu města Hulína pro rok 2020

Typ: ostatní
I. kolo výzvy k podání žádostí o poskytnutí dotací z Programového fondu města Hulína pro rok 2019 1Termín pro podání žádostí: 28.02.2020 – 13.03.2020

Rada města Hulína vyhlašuje na základě usnesení č. 11/30/RM/2020 ze dne 26.02.2020
I. kolo výzvy k podání žádostí o poskytnutí dotací z Programového fondu města Hulína pro rok 2020

s celkovou finanční dotací ve výši 500 000 Kč
na činnost neziskových organizací zejména s početnou členskou základnou a úspěšnou reprezentací města v rámci ČR i v zahraničí.

Období individuální dotace: 01.01.2020 – 31.12.2020
Termín a adresa pro podání žádostí: 28.02.2020 – 13.03.2020
Městský úřad Hulín, útvar tajemníka
nám. Míru 162, 768 24 Hulín

Postup při udílení individuální dotace se řídí Pravidly pro poskytování dotací z Programového fondu města Hulína. Text těchto pravidel, vyhlášení výzvy a formuláře žádostí jsou k dispozici na útvaru tajemníka, u sociální pracovnice města, ke stažení rovněž na internetové adrese města https://www.hulin.cz.

V Hulíně: 27.02.2020
Mgr. Roman Hoza v.r.
starosta města Hulína


Vytvořeno: 27. 6. 2019
Poslední aktualizace: 3. 3. 2020 14:05
Autor: Ing. Pavel Janečka