Obsah

II. KOLO VÝZVY K PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACÍ Z PROGRAMOVÉHO FONDU MĚSTA HULÍNA PRO ROK 2019

Typ: upozornění | informace
II. KOLO VÝZVY K PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACÍ Z PROGRAMOVÉHO FONDU MĚSTA HULÍNA PRO ROK 2019 1Termín pro podání žádostí: 23.9.2019 – 7.10.2019

Rada města Hulína vyhlašuje na základě svého usnesení č. 6/20/RM/2019 ze dne 18.9.2019

II. kolo výzvy k podání žádostí o poskytnutí dotací z Programového fondu města Hulína pro rok 2019

s celkovou finanční dotací ve výši 500 000 Kč

na činnost neziskových organizací, zejména s početnou členskou základnou z Hulína a úspěšnou reprezentací města v rámci ČR i v zahraničí.

Dotaci lze použít na úhradu nákladů vzniklých v období: 1.1.2019 – 31.12.2019

Termín pro podání žádostí: 23.9.2019 – 7.10.2019

Projednání dotací RM: 16.10.2019

Řádně a úplně vyplněnou žádost, včetně všech povinných příloh podává žadatel ve stanoveném termínu pro podání žádostí na podatelně Městského úřadu Hulín, poštou, či prostřednictvím datové schránky. Postup při udílení dotací se řídí Pravidly pro poskytování dotací z Programového fondu města Hulína. Text těchto pravidel, vyhlášení výzvy a formuláře žádostí jsou k dispozici na útvaru tajemníka, u sociální pracovnice města, ke stažení rovněž na internetové adrese města https://www.hulin.cz.

V Hulíně: 18.9.2019

Mgr. Roman Hoza v.r.

starosta města Hulína


Vytvořeno: 23. 9. 2019
Poslední aktualizace: 23. 9. 2019 15:19
Autor: Ing. Pavel Janečka