Obsah

VÝZVA K PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACÍ Z PROGRAMOVÉHO FONDU MĚSTA HULÍNA PRO ROK 2021

Typ: ostatní
VÝZVA K PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACÍ Z PROGRAMOVÉHO FONDU MĚSTA HULÍNA PRO ROK 2021 1Termín pro podání žádostí: 01.03.2021 – 15.03.2021

Rada města Hulína vyhlašuje na základě svého usnesení č. 7/52/RM/2021 ze dne 24.02.2021

Výzvu k podání žádostí o poskytnutí dotací z Programového fondu města Hulína pro rok 2021

s celkovou finanční dotací ve výši 750.000 Kč

na činnost neziskových organizací zejména s početnou členskou základnou a úspěšnou reprezentací města v rámci ČR i v zahraničí.

Období individuální dotace: 01.01.2021 – 31.12.2021

Termín a adresa pro podání žádostí: 01.03.2021 – 15.03.2021
Městský úřad Hulín, útvar tajemníka nám. Míru 162, 768 24 Hulín

Postup při udílení individuální dotace se řídí Pravidly pro poskytování dotací z Programového fondu města Hulína. Text těchto pravidel, vyhlášení výzvy a formuláře žádostí jsou k dispozici na útvaru tajemníka, u sociální pracovnice města, ke stažení rovněž na internetové adrese města https://www.hulin.cz.

V Hulíně: 25.02.2021

Mgr. Roman Hoza v.r.
starosta města Hulína


Vytvořeno: 25. 2. 2021
Poslední aktualizace: 25. 2. 2021 12:25
Autor: Ing. Pavel Janečka