Obsah

Město Hulín obdrželo dotaci na rozvoj informačních technologií

Typ: ostatní
Registrační číslo projektu je CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0006024

logo IROP a MMR

Město Hulín využilo možnosti získání dotace z Evropských strukturálních fondů (výzva 28 IROP) pro rozvoj informačního systému městského úřadu a připravilo projekt Transparentní hospodaření s majetkem města Hulín. Záměrem dotace je v souladu s národní koncepcí Strategický rámec rozvoje eGovernmentu 2014+ podpořit úřady měst a obcí ČR ve využívání informačních technologií při výkonu agend, rozvíjení propojení na centrální systémy, efektivním řízení rozvoje regionu, poskytování služeb občanům.

Projekt města se zrealizuje nejpozději do prosince 2018. Doplní a modernizuje informační a komunikační technologie MěÚ Hulín pro zvýšení veřejné kontroly nad hospodařením města, manažerské kontroly nakládání s majetkem. Zavádí portálové výstupy pro veřejnost s návazností pasportu majetku na GIS. Přinese zlepšení komfortu obsluhy klientů. Pro pracovníky úřadu bude realizace projektu znamenat snížení podílu rutinní administrativní práce, zrychlení a zefektivnění úkonů, vytvoření více prostoru pro věcné řešení úkolů.

Předpokládané náklady budou činit 3,5 mil. Kč. Z této částky pokryje 85% dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj, 5% prostředky ze státního rozpočtu. Město Hulín se ze svého rozpočtu bude podílet 10% ceny nákladů.

Registrační číslo projektu je CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0006024.


Vytvořeno: 10. 1. 2018
Poslední aktualizace: 27. 11. 2018 14:04
Autor: Ing. Pavel Janečka