Obsah

Město Hulín realizovalo projekt REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ KNIHOVNY HULÍN, který je spolufinancován Evropskou unií

Typ: ostatní
registrační číslo: 20/005/19210/672/149/001772
logo: Evropská unie + Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova logo: program rozvoje venkova

Město Hulín provedlo projekt REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ KNIHOVNY HULÍN, který je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem je podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje.

 

Hypertextový  odkaz na stránky Komise týkající se Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova

 

logo: metoda Leader Metodou LEADER se rozumí metoda užívaná v rámci komunitně vedeného místního rozvoje (Liaison Entre Actions Développement de l´Économie Rurale - Propojení aktivit rozvíjejících venkovskou ekonomiku). Základními principy metody LEADER jsou přístup „zdola nahoru“, partnerství veřejných a soukromých subjektů, tvorba místní rozvojové strategie, integrované a více sektorové akce, inovativnost v řešení problémů venkovských regionů, síťování a výměna zkušeností mezi aktéry rozvoje, spolupráce v rámci společných projektů místních akčních skupin v rámci státu, EU a dalších zemí.

 


Vytvořeno: 27. 4. 2022
Poslední aktualizace: 27. 4. 2022 13:01
Autor: Ing. Pavel Janečka