Obsah

Rekonstrukce sociálního zařízení - ZŠ Hulín

Typ: ostatní
Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Jižní Haná
Registrační číslo: 22/006/19210/672/149/003124
logo: Evropská unie + Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova logo: program rozvoje venkova

Název projektu: Rekonstrukce sociálního zařízení - ZŠ Hulín

Hlavní cíl operace: Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Jižní Haná

Rekonstrukce sociálního zařízení - ZŠ Hulín, spočívá v modernizaci stávajícího sociálního zařízení v 1.NP (přízemí) učebnového pavilonu základní školy. Hlavní budova základní školy Hulín byla vybudována v 60. letech a v 80. letech byl dostavěn pavilon školy. V současné době zařízení školy již neodpovídá standardům. Škola tak postupně prochází moderanizací. Postupně se zmodernizovaly učebny, šatny a sociální zařízení hlavní budovy. Zřizovatel nyní přistupuje v rámci další fáze k modernizaci sociálního zařízení v pavilonu v přízemí budovy. Díky této modernizaci bude vybudováno nové sociální zařízení odpovídající současným hygienickým požadavkům, včetně vybudování WC pro invalidy.

 

logo: metoda Leader Metodou LEADER se rozumí metoda užívaná v rámci komunitně vedeného místního rozvoje (Liaison Entre Actions Développement de l´Économie Rurale - Propojení aktivit rozvíjejících venkovskou ekonomiku). Základními principy metody LEADER jsou přístup „zdola nahoru“, partnerství veřejných a soukromých subjektů, tvorba místní rozvojové strategie, integrované a více sektorové akce, inovativnost v řešení problémů venkovských regionů, síťování a výměna zkušeností mezi aktéry rozvoje, spolupráce v rámci společných projektů místních akčních skupin v rámci státu, EU a dalších zemí.

 


Vytvořeno: 13. 6. 2023
Poslední aktualizace: 13. 6. 2023 14:35
Autor: Ing. Pavel Janečka