Obsah

Zpět

VV 2022-183 - oznámení konání veřejného projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Hulín

Vyvěšeno: 16. 9. 2022

Datum sejmutí: 27. 10. 2022

Zodpovídá: Helena Přívarová

Zpět