Obsah

banner Hulin 800 let

1224 – 2024. Hulín letos slaví 800 let od první písemné zmínky

„Město Hulín, rozkládající se na obou stranách řeky Rusavy, nedaleko jejího ústí do řeky Moravy, vstupuje do světla dějin v roce 1224. V tomto roce zde český král Přemysl Otakar I. (1197 – 1230) vydává dvě listiny určené pro město Opavu a ves Přibyslavice na Třebíčsku. Pro dějiny Hulína je, nežli obsah listin samotných, podstatný fakt, že k vydání obou zmíněných dokumentů došlo in Hulín. Můžeme tedy předpokládat, že Hulín v této době nejenom prokazatelně existoval, ale představoval dostatečně kvalitní sídlo, aby poskytlo přístřeší panovníkovi, jeho družině a nejbližším spolupracovníkům, včetně osob z jeho kanceláře, jmenovitě notáře Heřmana, který obě listiny vyhotovil.“ 

Těmito slovy popisuje historik Jiří Mitáček v knize Hulín – město na křižovatkách první doložitelnou písemnou zmínku o Hulínu. V roce 2024 uplyne od návštěvy Přemysla Otakara I. a vydání jmenovaných listin rovných 800 let, což je výročí, které si současný Hulín důstojně připomene. 

Akce jsou naplánované na celý rok. Pozvánky se budou objevovat zde, ale také v městském zpravodaji Hulíňan, v IC Hulín, na facebookovém profilu města či na informačních plachtách rozmístěných po městě.

 

Pojďme si společně připomenout dlouhou historii našeho města…

 „Řada měst v průběhu věků zanikla, ať zcela či sloučením s jinými sídly. Hulín má v tomto ohledu štěstí, jeho samostatná existence a vývoj jsou nepřetržité. Vděčíme za to píli a talentu našich předků, rodákům i mnoha dalším lidem, kteří zde nalezli svůj domov a postarali se o jeho přítomnost a budoucnost. My, současníci, tento odkaz dále rozvíjíme, pro ty, co přijdou pro nás.“ 

Jaromír Žůrek, starosta města

Hlavní část oslav 800 let Hulína proběhne ve druhé polovině června | iTVS (reportáž na itvs24.cz)

partneři oslav