Obsah

Statstiky a čísla

K 01.01.2018 bylo v Hulíně k trvalému pobytu přihlášeno občanů České republiky:

Hulín                       6.830


K 01.01.2017 bylo v Hulíně k trvalému pobytu přihlášeno občanů České republiky:

Hulín                       6.477
Záhlinice                    344
Chrášťany                    89

Celkem                    6.910


K 1.1.2016 byl počet obyvatel následující:

Hulín                      6.529
Záhlinice                   355
Chrášťany                  84

 
Celkem                  6.968

K 1.1.2015 byl počet obyvatel následující:

Hulín                     6.594
Záhlinice                  353
Chrášťany                 81


K 1.1.2014 byl počet obyvatel následující:

Hulín                    6.602
Záhlinice                 344
Chrášťany                85
 
 
Katastrální výměra 3213 ha
STATISTICKÉ ÚDAJE k 1.2.2004 k 1.2.2006
Počet obyvatel 7607 7558
z toho v produktivním věku 15 - 59 let 5067 5046
Děti do 15 let 1187 1113
průměrný věk 38,62 39,79
muži 3774 3756
ženy 3833 3802