Obsah

Symboly města


 

Městský znak

Znak města Hulína

Štít půlený, pravá polovina dělená, v horní čtvrti na stříbrném poli černé ozubené kolo, v dolní čtvrti šest stříbrných hrotů na červeném poli, symbol historického vývoje města (znak olomouckého arcibiskupství), v levé polovině štítu na modrém poli tři zlaté obilní klasy.

Historie vzniku městského znaku začíná až v roce 1937, kdy o něj požádali hulínští radní tehdejší ministerstvo vnitra. Do té doby používal Hulín jako své symboly pouze pečeti.

Nejstarší známá pečeť se stylizovaným obrazem kostela je z roku 1458, podobný je i mladší typ pečeti o necelých sto let později. Takto se podoba pečeti nepříliš měnila až do konce 19. století, kdy se najednou na pečeti objevuje boží oko ve svatozáři.

První návrh městského znaku z r. 1937 archivní správa pro jeho nevhodnost nepřijala a zaslala městu vlastní řešení. To se však zase nelíbilo hulínským. Další návrh byl podán až v roce 1972, ale byl opět pro jeho neheraldické řešení zamítnut (v jednom poli bylo vyobrazení staré pečeti). Až po odstranění tohoto prvku byl znak schválen v dnešní podobě 7. února 1973.

 

Městský prapor

Městský prapor

Vychází z městského znaku a byl přijat v roce 1993.