Obsah

Symboly města


 

Městský znak

historický znak města

Blason od r. 2018: Polcený štít. Pravé pole stříbrno-červeně dělené, nahoře černé ozubené kolo, dole šest (4,2) stříbrných kuželů. V levém modrém poli tři dole spojené obilné klasy, krajní s listem

Historie vzniku městského znaku začíná až v roce 1937, kdy o něj požádali hulínští radní tehdejší ministerstvo vnitra. Do té doby používal Hulín jako své symboly pouze pečeti.

Nejstarší známá pečeť se stylizovaným obrazem kostela je z roku 1458, podobný je i mladší typ pečeti o necelých sto let později. Takto se podoba pečeti nepříliš měnila až do konce 19. století, kdy se najednou na pečeti objevuje boží oko ve svatozáři.

První návrh městského znaku z r. 1937 archivní správa pro jeho nevhodnost nepřijala a zaslala městu vlastní řešení. To se však zase nelíbilo hulínským. Další návrh byl podán až v roce 1972, ale byl opět pro jeho neheraldické řešení zamítnut (v jednom poli bylo vyobrazení staré pečeti). Až po odstranění tohoto prvku byl znak schválen v dnešní podobě 7. února 1973.
Autor návrhu: Karel Liška

 

Městský prapor

Městský prapor

Vychází z městského znaku a byl přijat v roce 1993. 
Autor návrhu: Jiří Louda