Obsah

Záhlinice a Chrášťany


 

Město Hulín se po roce 1990 rozšířilo o místní části Záhlinice a Chrášťany. Záhlinice bývaly samostatnou obcí s vlastní školou, kostelem, obecním domem, který býval sídlem obecní rady, i hospodou. Její impozantní architek-tura dodnes zdobí přední část návsi svou pseudobarokní líbeznou fasádou. Záhlinice jsou rodištěm významného národovce, říšského a zemského poslance, pokrokového rolníka a dlouholetého staros-ty obce Františka Skopalíka (1822–1891), který jako první u nás provedl dobrovolné scelování pozemků. To bylo v roce 1857 a do-dnes se mu s uznáním přisuzuje podíl na přínosu českých zemí ev-ropskému zeměděl-ství. K Záhlinicím se také vztahuje vzácná lokalita Záhlinických rybníků, které jsou svou polohou a roz-sahem největší vodní plochou na Kroměřížsku. Záhlinické rybníky umožňují hnízdění více než stovce ptačích druhů a s dalšími takříkajíc „na tahu“ čítají přes 270 druhů ptáků. Zakladatelem této rybniční soustavy byl Jan Dubravius, vlastním jménem Jan Skála z Doubravky, který žil v letech 1486–1553. Byla to ve své době velmi vlivná osobnost. Později se stal olomouckým biskupem a je po něm také pojmenována samota „Doubravice“ ležící uprostřed rybníků.

Po cestě asi kilometr severovýchodně od Záhlinic se dostaneme do malebných Chrášťan, které dotváří drobná zvonice na návsi. V posledních letech je pro Chrášťany typická houževnatá snaha potomků původních majitelů zdejších domů a také současných chalu-pářů vrátit tomuto zapomenutému kousku Hané jeho původní ráz.