Obsah

Městská knihovna v Hulíně


organizačně spadá pod Městské kulturní středisko

 
Jarmila Zakravačová
vedoucí knihovny
 
Tel: 573 351 815
Mobil: 725 006 071
 
Dr. Stojana 375
 
weby:

 


 

Městská knihovna v Hulíně jejímž zřizovatelem je od 1.1. 2014 Město Hulín poskytuje dle zákona veřejné knihovnické a informační služby.

Městská knihovna v Hulíně se nachází v zrekonstruovaných prostorách bývalé základní školy na ulici Dr. Stojana. Významným mezníkem v knihovnické práci se stal rok 1999, kdy byl do knihovny zakoupen první počítač v dětském oddělení, a knihy se začaly počítačově zpracovávat knihovním systémem Lanius.

Dětské oddělení

V roce 2001 byla knihovna připojena k internetové síti. Od července 2002 se novým zřizovatelem stává Kulturní Klub Hulín. Do 31.12.2013.

Knihovna je rozdělena na oddělení pro děti a mládež, počítačovou učebnu s možností připojení na internet a oddělení pro dospělé čtenáře. Od května 2003 byl knihovní systém nainstalován i do oddělení pro dospělé čtenáře a od tohoto data je knihovna plně automatizována. V roce 2009 používají knihovníci modernější knihovní výpůjční systém CLAVIUS.

V Městské knihovně Hulín se nachází dvě výpůjční oddělení a počítačová studovna.

Výpůjční doba knihovny je 28 hodin týdně.

Je rozdělena na dvě samostatná oddělení pro čtenáře do15 let, oddělení pro dospělé, a PC studovnu.

Ve studovně se nachází  8 počítačových stanic, napojených na Internet, nově bylo od srpna zřízeno WIFI připojení pro návštěvníky s osobním notebookem.

Poskytujeme informace o literatuře, o regionálních autorech, informace o městě Hulín a regionu, meziknihovní výpůjční službu, výpůjční fond. Knihovní fond dle statistiky za rok 2013 obsahuje 25 039 knihovních jednotek.

Dospělé odděleníDospělé oddělení 2

V současné době knihovnu navštěvuje 730 registrovaných čtenářů z toho 287 dětských.

Městská knihovna v Hulíně má širokou základu svých čtenářů. Od nejmladšího ročního až po 89 letého čtenáře. 

Nárůst registrovaných dětských čtenářů mohl být také způsoben  vyšším počtem vzdělávacích akcí  besed pro žáky ZŠ Hulín, kteří v předchozích  letech do knihovny v rámci hodin českého jazyka intenzivně nedocházeli. Jak se říká: " Konečně sklízíme ovoce" v podobě našich čtenářů.

Senioři i tělesně postižení využívají donáškovou službu knih.

Velmi dobrá spolupráce je ze strany naší regionální knihovny Knihovny Kroměřížska, která nám zajišťuje výměnný fond.

Čtenáři, hlavně studenti, využívají  MVS službu.

Služby :

 • půjčování knih, denního tisku a časopisů
 • čtenářům je k dispozici 25 039 svazků naučné literatury, beletrie, dětské naučné literatury a dětské beletrie
 • vybrat si mohou z 22 druhů periodik
 • bibliograficko-informační služba z různých informačních zdrojů
 • kopírování z materiálů knihovny
 • rezervace knih z fondu Knihovny Hulín
 • meziknihovní výpůjční služba z různých knihoven v rámci České republiky
 • přístup na internet
 • besedy pro širokou veřejnost
 • soutěže pro děti
 • čtenářské ankety
   

Na internetových stránkách knihovny www.knihovnahulin.cz  naleznete ON-LINE katalog, který obsahuje všechny tituly, které si můžete v naší knihovně vypůjčit. V databázi jsou uvedeny nejen knižní tituly, ale i periodika. V katalogu je možno fultextově vyhledávat podle několika kritérií. Registrovaným čtenářům je umožněno nalezený titul si rezervovat.

Městská knihovna se pomalu stává kulturním a informačním centrem o čemž svědčí vysoká návštěvnost. Mezi velmi oblíbené patří cestopisné a cestovatelské přednášky, besedy se zajímavými lidmi. Velmi dobře se rozeběhla spolupráce se ZŠ Hulín.

Mezi samozřejmé a oblíbené patří spolupráce ZŠ Hulín, MŠ Eduarda Světlíka Hulín, MŠ Družba Hulín (besedy a pořady pro děti ),SVČ Klubíčko, Český svaz žen, Sdružení postižených občanů v Hulíně  a velmi intenzivně se podílíme na spolupořádání akcí v Muzeem Františka Skopalíka v Záhlinicích.

Rok 2013 byl pro Městskou knihovnu v Hulíně velmi úspěšný a doufám, že nám čtenáři a návštěvníci zachovají přízeň.

Facebookový profil zde