Obsah

Pěvecké sbory


 

Sborový zpěv má v Hulíně již dlouhou tradici. První pěvecký sbor Smetana byl smíšený a vznikl počátkem třicátých let minulého století, až později se z něho stal sbor s výhradně mužským obsazením. Dirigenty sboru byli v té době Antonín Kašper, Antonín Procházka a František Zapletal. Kromě vlastní koncertní činnosti sbor také spolupůsobil s místními ochotníky zejména v operetách, které obohacovaly kulturní život hulínských občanů. Znovu byl smíšený pěvecký sbor Smetana obnoven v září 1999.

Smetana Hulín

 
Smetana hulín

Smíšený pěvecký sbor Smetana Hulín od začátku jeho existence vede sbormistryně Lenka Polášková. Tento mladý sbor dnes čítá 39 členů a jeho repertoár tvoří desítky skladeb všech uměleckých směrů a slohových období. Zahrnuje díla duchovní hudby, úpravy lidových i populárních písní a spirituály. Ročně absolvuje kolem patnácti koncertů a vystoupení při významných příležitostech. V rámci spolupráce se sbory v dalších městech jako jsou Třinec, Moravské Budějovice, Bojkovice, Uherské Hradiště, Mödling u Vídně a další organizuje společné koncerty. Největšími úspěchy pěveckého sboru byl v roce 2002 zisk zlaté medaile a v roce 2004 stříbrné a zlaté medaile na mezinárodní soutěži MUNDI CANTAT (Svátky písní) v Olomouci.

Přejít na internetové stránky sboru Smetana Hulín

Zvonky Hulín

 
Zvonky

Zvonky Hulín také navázaly na dobrou tradici dětských pěveckých sborů. V minulých desetiletích dosáhly hulínské dětské sbory významu přesahujícího hranice města. Z dirigentů vzpomeňme alespoň Marii Antalovou, Jana Štěpánka nebo Pavla Vojtka. Dnešní dětský pěvecký sbor Zvonky působí při Základní umělecké škole pod vedením Dany Zapletalové a svými vystoupeními rozdává radost všem posluchačům. Neméně významné je i to, že umožňuje rozvíjet pěvecké talenty hulínských dětí. I hulínské Zvonky v roce 2004 uspěly v soutěži „Svátky písní“ v Olomouci, kde se v kategorii „lidová píseň“ staly absolutním vítězem a v kategorii „mládežnické sbory do 16 let“ skončily na 2. místě a získaly stříbrné pásmo.

Informace o sboru Zvonky Hulín na stránkách ZUŠ Hulín