Obsah

Kombyt servis


 

Název: KOMBYT SERVIS, s.r.o., Kostelní 344, Hulín, okr.Kroměříž
Adresa: Kostelní 344, 768 24 Hulín
IČO: 27666441
DIČ: CZ27666441
Telefon: 573 350 224
web: www.kombyt.cz
e-mail: kombyt@kombyt.cz
statutární zástupce Mgr. Josef Pokusa, jednatel
Předmět činnosti: KOMBYT SERVIS, s.r.o., zajišťuje správu a údržbu bytů a nebytových prostor, údržbu města, komunikace, tržnice, hřbitova a obřadní síně a veřejně prospěšné práce a zajišťuj činnosti obchodní, výrobní, obstaravatelské. správu a provoz koupaliště a veřejného osvětlení.
Doplňková činnost: Správa a údržba nemovistostí, pronájem a půjčování věcí movitých Činnost účetních poradců, vedení účetnictví

ZO ČSOP Via Hulín


 

Český svaz ochránců přírody (ČSOP) je největší nevládní organizací v České republice sdružující zájemce o ochranu přírody a životní prostředí. 


Naše základní organizace ČSOP 60/14 VIA Hulín byla založena v lednu roku 1996. Její aktivity plynule navazují na činnost několika nadšenců, kteří měli již dříve společné snahy a zájmy. Nyní máme celkem 32 členů, z toho je 14 mladých ochránců přírody. Nedílnou součástí naší ZO jsou i dva dětské kolektivy, Orlovci a Delfíni.

Přejít na internetové stránky ZO ČSOP Via Hulín

 

 

Spolek zdravotně postižených


 

Název: Spolek zdravotně postižených
právní forma: spolek
web: http://oszphulin.webnode.cz
Adresa: Třebízského 194, 768 24 Hulín
IČ: 265 99 180
Telefon: 737 618 309
e-mail: oszdravpost@seznam.cz
Předmět činnosti: Spolek zdravotně postižených v Hulíně byl registrován v roce 2002, v současné době má 159 registrovaných členů v seniorském věku. Cílem je integrace ZP seniorů do společnosti - nebuď sám - budeš s námi rád/a.

 

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu č. 1 Hulín


 

Naše základní organizace byla založena v roce 1958 a má nyní cca 54 členů. Činnost byla od počátku zaměřena především na zvýšení úrovně pěstování ovocných stromů v zahradách a na zpracování ovoce. V roce 1970 získala ZO nemovitost v ulici Žižkova, která byla postupně přebudována na zpracovnu ovoce. Po zakoupení vedlejší nemovitosti v roce 1998 byla provedena dostavba a doplnění technologického vybavení, takže postupně vznikla zpracovna ovoce zahrnující velkokapacitní sušárnu ovoce, prostor pro vaření povidel a moštárnu.

Moštárna poskytuje služby při zpracování vlastních jablek nejen členům, ale i všem občanům města a okolí.

Přejít na internetové stránky Základní organizace Českého zahrádkářského svazu č. 1 Hulín