Obsah

Základní škola Hulín


 

Název dle zřizovací listiny: Základní škola Hulín, příspěvková organizace
Adresa: Nábřeží 938, 768 24 Hulín
IČO: 70880263
Telefon: 573350682
e-mail: zshulin@zshulin.cz
web: https://www.zshulin.cz
statutární zástupce Mgr. Hana Fuksová, ředitelka
Předmět činnosti: Základní škola Hulín, příspěvková organizace, poskytuje základní vzdělání a její činnost je vymezena ustanovením §5 zákona č.29/1984 Sb., o soustavě základních škol a středních škol ve znění pozdějších předpisů, prováděcími předpisy a vnitřními předpisy základní školy a vyhláškou č.29/1991 Sb., o základní škole v platném znění

 

Historie

První zmínka o škole v Hulíně pochází z roku 1580. První školní budova byla postavena v Hulíně poblíž kostela. Dnes slouží seniorům jako dům s pečovatelskou službou. Škola byla několikrát přestavována a učilo se v ní až do roku 1886. V tomto roce byla dokončena stavba nové budovy na rozcestí ulic Komenského a Dr. Stojana. S čp. 375 byla uvede-na do provozu jako obecná škola. Brzy poté, v roce 1893, koupila obec od dědiců po místním faráři Valentinu Lhotském měšťanský dům na náměstí. Po stavebních úpravách v roce 1894 sloužil jako dívčí a chlapecká měšťanská škola. V obou budovách se učilo až do roku 1958, kdy na „Moravském“, nyní Nábřeží, vyrostla nová škola, ke které byla postupně přistavěna tělocvična, školní jídelna a nový pavilon s učebnami. Původní škola fungovala jako základní škola pro 1. stupeň nadále až do r. 2000, ale protože se město tehdy potýkalo s nedostatkem dětí, byla zrušena. Dnes je v ní školní družina a sídlí zde také městská knihovna.

Na náměstí má nyní své sídlo Základní umělecká škola. Město má také dvě mateřské školy s detašovaným pracoviš-těm v Záhlinicích a Středisko pro volný čas dětí a mládeže. Převážně dětem slouží také rekreační středisko Ondráš v Rajnochovicích. Je to místo, kde uprostřed přírody prožívají volné chvíle společně děti i dospělí.

Logo ZŠ Hulín