Obsah

Základní umělecká škola Hulín


 

Kontakt

ZUŠ Hulín
Náměstí Míru 123
768 24 Hulín

 

Mgr. Kamila Poláková

ředitelka

Tel./fax: 573 350 605
E-mail: reditelka@zushulin.cz

 

Historie

Hudebnost dětí a mládeže v Hulíně podporovali a rozvíjeli zdejší varhaníci – profesor Volný, Antonín Kašpar a učitel hudby František Zapletal. V roce 1954 vznikl v Hulíně kurz hudební výchovy při Osvětové besedě. V prvním roce své činnosti měl 40 žáků. Vedoucím kurzu byl učitel ZDŠ pan František Trávníček.
V roce 1959 byl MěNV v Hulíně podán návrh na zřízení hudební školy. Tento návrh byl uskutečněn až v roce 1964, kdy byla zřízena v Hulíně pobočka při LŠU v Kroměříži. Vedoucím pobočky byl pan František Spěvák. Od školního roku 1966/67 patřila pobočka v Hulíně pod ředitelství LŠU v Holešově. Vedoucí pobočky se stala paní Marie Hromková, absolventka Vyšší hudební školy v Kroměříži. Ve školním roce 1970/71 převzala její funkci paní Zdeňka Čapková, dále pan Zdeněk Mojžíš a paní Eva Sládková (Hanáková).

Pobočka měla ve školním roce 1977/78 celkem 154 žáků. Poněvadž s rozšířením výuky nevyhovovaly dosavadní prostory školy /bývalé kaplanky zdejšího farního úřadu/, byl podán návrh na přestěhování pobočky. Návrh byl schválen a po rekonstrukci budovy bývalé družiny byla pobočka přestěhována do nynějších prostor.

K 31. srpnu 1978 byla škola osamostatněna a její ředitelkou byla jmenována paní Eva Sládková (Hanáková).V roce 1985 je ředitelkou jmenována paní Emilie Šimordová. Současnou ředitelkou je paní Kamila Poláková.

1.1.1996 byla škola zřízena jako samostatná příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem se stal Školský úřad Kroměříž.
V listopadu roku 2000 jsme získali nové prostory v přízemí budovy pro výuku žáků LDO. O rok později byla přestěhována městská knihovna a výtvarný obor tak mohl začít tvořit ve vyhovujících podmínkách.

Od roku 2001 je zřizovatelem školy Krajský úřad Zlínského kraje.

zuš