Obsah

Základní umělecká škola Hulín


 

Kontakt

ZUŠ Hulín
Náměstí Míru 123

768 24 Hulín

Tel./fax: 573 350 605
E-mail: reditelka@zushulin.cz

Historie

Hudebnost dětí a mládeže v Hulíně podporovali a rozvíjeli zdejší varhaníci – profesor Volný, Antonín Kašpar a učitel hudby František Zapletal. V roce 1954 vznikl v Hulíně kurz hudební výchovy při Osvětové besedě. V prvním roce své činnosti měl 40 žáků. Vedoucím kurzu byl učitel ZDŠ pan František Trávníček.
V roce 1959 byl MěNV v Hulíně podán návrh na zřízení hudební školy. Tento návrh byl uskutečněn až v roce 1964, kdy byla zřízena v Hulíně pobočka při LŠU v Kroměříži. Vedoucím pobočky byl pan František Spěvák. Od školního roku 1966/67 patřila pobočka v Hulíně pod ředitelství LŠU v Holešově. Vedoucí pobočky se stala paní Marie Hromková, absolventka Vyšší hudební školy v Kroměříži. Ve školním roce 1970/71 převzala její funkci paní Zdeňka Čapková, dále pan Zdeněk Mojžíš a paní Eva Sládková (Hanáková).

Pobočka měla ve školním roce 1977/78 celkem 154 žáků. Poněvadž s rozšířením výuky nevyhovovaly dosavadní prostory školy /bývalé kaplanky zdejšího farního úřadu/, byl podán návrh na přestěhování pobočky. Návrh byl schválen a po rekonstrukci budovy bývalé družiny byla pobočka přestěhována do nynějších prostor.

K 31. srpnu 1978 byla škola osamostatněna a její ředitelkou byla jmenována paní Eva Sládková (Hanáková).V roce 1985 je ředitelkou jmenována paní Emilie Šimordová a školu řídí doposud.

1.1.1996 byla škola zřízena jako samostatná příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem se stal Školský úřad Kroměříž.
V listopadu roku 2000 jsme získali nové prostory v přízemí budovy pro výuku žáků LDO. O rok později byla přestěhována městská knihovna a výtvarný obor tak mohl začít tvořit ve vyhovujících podmínkách.

Od roku 2001 je zřizovatelem školy Krajský úřad Zlínského kraje.

zuš