Obsah

Decent Hulín


 

Název dle zřizovací listiny: DECENT Hulín, příspěvková organizace
Adresa: Eduarda Světlíka 1197, 768 24 Hulín
IČO: 47934344
Telefon:

ústředna: 573 350 171
ředitelka: 573 352 930

e-mail: reditelstvi@decenthulin.cz
web: www.decenthulin.cz 
statutární zástupce Mgr. Jana Kutá, ředitelka
   

 

ZPRAVODAJ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - čtvrtleník pečovatelské a odlehčovací služby

Předmět činnosti:
  • Komplexní péče o děti ve věku od jednoho do tří let v dětské skupině dle zákona č.247/2014 Sb.

Kontaktní osoba:

Kateřina Hönigová, vedoucí jeslí
telefon730 529 717, e-mail  vedoucijesle@decenthulin.cz

  • Poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb.

- Pečovatelská služba terénní a ambulantní

- Odlehčovací služba terénní

Kontaktní osoby:

Alena Matulová, vedoucí sociálních služeb
telefon 737 018 289, e-mail pecovatelskasluzba@decenthulin.cz 

Pavlína Janečková, DiS., sociální pracovník
telefon 703 848 785,  e-mail socialni@decenthulin.cz

  • Vaření stravy pro děti v dětské skupině, zaměstnance organizace a cizí strávníky

Kontaktní osoba:

Iveta Mašíková, vedoucí stravování
Telefon:    +420 573 350 171
Mobil vedoucí stravování:    +420 603 324 169
Fax:    +420 573 352 929

Mobil kuchařky:    +420 731 969 721
E-mail:    referent@decenthulin.cz

  • Praní prádla pro občany a organizace

Kontaktní osoba:

Iveta Mašíková, vedoucí provozu
Telefon 736 191 130, e-mail referent@decenthulin.cz

  • Správa nemovitostí:

- Budova a pozemky Družba 1132 (MŠ)

- Budova a pozemky Ed. Světlíka 1197 (dětské skupiny, MŠ, kuchyně, prádelna, ředitelství DECENT

   Hulín,p.o.)

- Nebytové prostory v budově Záhlinice č. 105 (MŠ) a pozemky

- Nebytové prostory v budově Nábřeží č. 1314 – sídlo sociálních služeb a středisko osobní hygieny

- Nebytový prostor v budově Kostelní č. 138

- Nebytový prostor v budově Kostelní č. 988 -  provozní zázemí pro pracovníky sociálních služeb