Obsah

Stavební odpad, jako je beton, cihly, směsný stavební odpad, zemina, kameny a další je možné zlikvidovat v Areálu fy Zelina a.s. – recyklační dvůr Hulín, který se nachází mezi firmami ZAPA beton a.s. a Společné obalovny s.r.o. ve směru na Záhlinice. Bližší informace na stránkách www.martinzelina.cz, tel. č. 731 490 449