Obsah

Územní plán města


Návrh Změny č. 1 Územního plánu Hulín (návrh k veřejnému projednání - 19.10.2022)

Návrhová část Změny č. 1

Odůvodnění Změny č. 1

Předpokládaný stav úplného znění územního plánu

Posouzení vlivů na udržitelný rozvoj území

 

Územní plán Hulín (nabytí účinnosti dne 29.07.2020)

Textová část

Grafická část

 

Územní plán Hulín byl vydán formou opatření obecné povahy č. 01/2020 Zastupitelstvem města Hulína na jeho zasedání dne 24.06.2020 usnesením č. 136/11/ZM/2020, opatření nabylo účinnosti dne 29.07.2020.

Územní plán Hulín je v papírové podobě uložen:

  • u města Hulína, v kanceláři oddělení územního plánování a stavebního řádu odboru rozvoje města a životního prostředí Městského úřadu Hulín, nám. Míru 162, 768 24 Hulín, který je zároveň pořizovatelem a stavebním úřadem;
  • u úřadu územního plánování, kterým je oddělení územního plánování odboru Stavební úřad Městského úřadu Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž; 
  • u nadřízeného orgánu, kterým je oddělení územního plánování odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Zlínského kraje, tř. T. Bati 21, 760 01 Zlín.

Dokladová dokumentace pořízení územního plánu je uložena u města Hulína, v kanceláři oddělení územního plánování a stavebního řádu odboru rozvoje města a životního prostředí Městského úřadu Hulín, kde je možno do ní nahlížet.

 

Zadání Územního plánu Hulín

(zveřejněno: 5.10.2010)