Obsah

Územní plán města


Návrh Územního plánu Hulín (opakované veřejné projednání)

Návrh opatření obecné povahy

Návrh ÚP Hulín

Grafická část návrhu a odůvodnění

 

Územní plán města Hulína (platný)

 

Mapová část:

 

Návrh na změnu územního plánu 1a (soubory ve formátu *.zip):

 

Změna územního plánu 1b (soubory ve formátu *.zip):

 

Změna územního plánu 2 (soubory ve formátu *zip a *.pdf):

(změněno 23.12.2009)
 

 

Změna územního plánu 3 (soubory ve formátu *zip a *.pdf):

(změněno 23.03.2010)
 

 

Změna územního plánu 4:

(změněno 20.4.2011)
 

 

Změna územního plánu 5 a 6:

(změněno  10.4.2012)
 

 

Změna územního plánu 7:

(změněno  17.12.2015)
 

 

Územní studie, plocha bydlení H-B26:

(změněno 18.7.2011)
 

 

Zadání územního plánu Hulín:

(zveřejněno: 5.10.2010)
 

 

Územní plán se zapracovanýmí změnami:

(zveřejněno 25.6.2012)