Obsah

Územní plán města


Územní plán Hulín (nabytí účinnosti dne 29.07.2020)

Textová část

Grafická část

 

Územní plán Hulín byl vydán formou opatření obecné povahy č. 01/2020 Zastupitelstvem města Hulína na jeho zasedání dne 24.06.2020 usnesením č. 136/11/ZM/2020, opatření nabylo účinnosti dne 29.07.2020.

Územní plán Hulín je v papírové podobě uložen:

  • u města Hulína, v kanceláři oddělení územního plánování a stavebního řádu odboru rozvoje města a životního prostředí Městského úřadu Hulín, nám. Míru 162, 768 24 Hulín, který je zároveň pořizovatelem a stavebním úřadem;
  • u úřadu územního plánování, kterým je oddělení územního plánování odboru Stavební úřad Městského úřadu Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž; 
  • u nadřízeného orgánu, kterým je oddělení územního plánování odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Zlínského kraje, tř. T. Bati 21, 760 01 Zlín.

Dokladová dokumentace pořízení územního plánu je uložena u města Hulína, v kanceláři oddělení územního plánování a stavebního řádu odboru rozvoje města a životního prostředí Městského úřadu Hulín, kde je možno do ní nahlížet.

 

Zadání Územního plánu Hulín

(zveřejněno: 5.10.2010)