Obsah

Územní studie


Územní studie US 1, Višňovce II, plocha bydlení BI 6 (schváleno pro možnost využití dne 16.04.2021)

Textová část

Grafická část

Územní studie ÚS 1 je v papírové podobě uložena:

  • u města Hulína, v kanceláři oddělení územního plánování a stavebního řádu odboru rozvoje města a životního prostředí Městského úřadu Hulín, nám. Míru 162, 768 24 Hulín, který je zároveň pořizovatelem a stavebním úřadem;
  • u úřadu územního plánování, kterým je oddělení územního plánování odboru Stavební úřad Městského úřadu Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž; 
  • u nadřízeného orgánu, kterým je oddělení územního plánování odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Zlínského kraje, tř. T. Bati 21, 760 01 Zlín