Obsah

Zprávy

logo: Fond sousdržnosti v rámci Operačního programu Životního prostředí

Hulín - protipovodňová opatření

reg.č. CZ.05.1.24/0.0/0.0/20_149/0014033 celý text

ostatní | 26. 4. 2023 | Autor: Ing. Pavel Janečka

Město Hulín realizovalo projekt REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ KNIHOVNY HULÍN, který je spolufinancován Evropskou unií

registrační číslo: 20/005/19210/672/149/001772 celý text

ostatní | 27. 4. 2022 | Autor: Ing. Pavel Janečka
Nová alej stromů v Záhlinicích

Alej stromů v Záhlinicích

Na podzim 2020 vysázena nová alej stromů v Záhlinicích z dotačních prostředků Národního programu Životního prostředí. celý text

ostatní | 17. 2. 2021 | Autor: Ing. Šárka Dostálová

Finanční příspěvek z Ministerstva kultury

Socha sv. Jana Nepomuckého v Hulíně celý text

ostatní | 2. 1. 2020 | Autor: Ing. Pavel Janečka

PODPORA VYSOKÉ PROFESIONALITY VEŘEJNÉ SPRÁVY MĚSTSKÉHO ÚŘADU V HULÍNĚ

Od 01.07.2019 město Hulín začalo s realizací projektu "Podpora vysoké profesionality veřejné správy Městského úřadu v Hulíně", registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010010. celý text

ostatní | 24. 7. 2019 | Autor: Ing. Šárka Dostálová

Město Hulín ukončilo projekt podle výzvy 28 IROP

Registrační číslo projektu je CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0006024 celý text

ostatní | 15. 1. 2019 | Autor: Ing. Pavel Janečka

Finanční příspěvek z Ministerstva kultury na restaurování Božích muk

Finanční příspěvek z Ministerstva kultury na restaurování Božích muk celý text

ostatní, informace | 13. 12. 2018 | Autor: Ing. Pavel Janečka

Projekty: Nové pracovní příležitosti, Nové pracovní příležitosti - VPP

Operační program Zaměstnanost spolufinancovaný ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu celý text

ostatní | 4. 12. 2018 | Autor: Ing. Pavel Janečka

POSÍLENÍ STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ A EFEKTIVNOSTI VEŘEJNÉ SPRÁVY

V listopadu 2018 město Hulín ukončilo projekt „Posílení strategického řízení a efektivnosti veřejné správy“, registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002963. celý text

ostatní | 28. 11. 2018 | Autor: Ing. Pavel Janečka

Rekonstrukce chodníku na ul. Wolkerova a Zahradní ukončena

Projekt "Rekonstrukce chodníku podél MK Wolkerova v Hulíně - úseky 1 a 3" reg.č.p. CZ.06.4.59/0.0./0.0/16_038/0007982 byl spolufinancován Evropskou unií. celý text

ostatní | 26. 11. 2018 | Autor: Ing. Pavel Janečka

Město Hulín obdrželo dotaci na rozvoj informačních technologií

Registrační číslo projektu je CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0006024 celý text

ostatní | 10. 1. 2018 | Autor: Ing. Pavel Janečka