Obsah

Plán schůzí Rady města Hulína a zasedání Zastupitelstva města Hulína

na 2. a pololetí roku 2023

 

21. června

zasedání ZM

26. června

schůze RM

24. července

schůze RM

21. srpna

schůze RM

4. září 

schůze RM 

20. září 

zasedání ZM

2. října

schůze RM

16. října

schůze RM

6. listopadu

schůze RM

20. listopadu

schůze RM

4. prosince

schůze RM

13. prosince

zasedání ZM

18. prosince

schůze RM