Obsah

Plán schůzí Rady města Hulína a zasedání Zastupitelstva města Hulína na 2. pololetí roku 2024

24. června schůze RM
15. července schůze RM
19. srpna schůze RM
2. září schůze RM
11. září zasedání ZM
7. října schůze RM
21. října schůze RM
11. listopadu schůze RM
25. listopadu schůze RM
2. prosince schůze RM
11. prosince zasedání ZM
16. prosince schůze RM