Obsah

Plán schůzí Rady města Hulína a zasedání Zastupitelstva města Hulína

na 2. pololetí roku 2021

15. prosince

zasedání ZM

22. prosince

schůze RM

 

 

Plán schůzí Rady města Hulína a zasedání Zastupitelstva města Hulína

na 1. pololetí roku 2022

 

5. ledna

schůze RM

19. ledna

schůze RM

2. února

zasedání ZM 

9. února 

schůze RM

23. února

schůze RM

9. března

schůze RM

23. března

schůze RM

6. dubna 

zasedání ZM

13. dubna

schůze RM

27. dubna

schůze RM

11. května

schůze RM

25. května

schůze RM

8. června

schůze RM

22. června

zasedání ZM

29. června

schůze RM