Obsah

Plán schůzí Rady města Hulína a zasedání Zastupitelstva města Hulína

 

na 2. pololetí roku 2019

 

 

3. července

 

schůze RM

 

 

17. července

 

 

schůze RM

 

31. července

 

 

schůze RM

 

14. srpna

 

 

schůze RM

 

28. srpna

 

 

schůze RM

 

11. září

 

 

zasedání ZM

 

 

18. září

 

 

schůze RM

 

2. října

 

 

schůze RM

 

16. října

 

 

schůze RM

 

 

30. října

 

 

schůze RM

 

13. listopadu

 

 

schůze RM

 

27. listopadu

 

 

schůze RM

 

11. prosince

 

 

zasedání ZM

 

 

18. prosince

 

 

schůze RM