Obsah

Plán schůzí Rady města Hulína a zasedání Zastupitelstva města Hulína na 1. pololetí roku 2024

15. ledna

schůze RM

29. ledna

schůze RM

7. února 

zasedání ZM

12. února

schůze RM

11. března

schůze RM

25. března

schůze RM

15. dubna

schůze RM

24. dubna 

zasedání ZM

29. dubna

schůze RM

13. května

schůze RM

27. května

schůze RM

3. června

schůze RM

19. června 

zasedání ZM

24. června

schůze RM

 

Plán schůzí Rady města Hulína a zasedání Zastupitelstva města Hulína na prosinec roku 2023

 

4. prosince

schůze RM

13. prosince

zasedání ZM

18. prosince

schůze RM