Obsah

 

Finanční výbor

Tajemnice:  Bc. Zuzana Balcárková

 


 

Kontrolní výbor

Tajemnice: Ing. Hana Simerská

 


 

Osadní výbor

Tajemnice:  Bc. Jana Franeková

 


 

Komise pro oblast sportu a kultury

Tajemník: Blanka Zbořilová

 


 

Komise pro oblast životního prostředí, propagace a vzhledu města

Tajemník: Daniela Kainerová

 


 

Komise pro oblast školství a sociálních věcí a prevence sociálně patologických jevů

Tajemník: Taťána Drcmánková

 


 

Komise pro oblast výstavby a rozvoje města

Tajemník: Martina Chytilová

 


 

Komise pro oblast poskytování veřejné finanční podpory z programového fondu města Hulína 

Tajemník: Jiřina Floriánová