Obsah

Kontakty na osoby přicházející do styku s veřejností


 

Poštovní adresa: 
Město Hulín, nám.Míru 162, 768 24 Hulín
ID datové schránky:  2prbftx

 

 

Jméno a příjmení/Odbor/Funkce

tel. číslo

e-mail

Město Hulín/Městský úřad

573 502 711

mesto@hulin.cz

Adresa elektronické podatelny (pouze pro elektronická podání):

 

podatelna@hulin.cz

Starosta

Ing. Bc. Jaromír Žůrek, MBA

Mobil: 

573 502 712

737 850 125

zurek@hulin.cz

Místostarosta

Leoš Holubníček

Mobil: 

573 502 714

739 698 332

holubnicek@hulin.cz

Útvar tajemníka

Mgr. Petr Veselský - tajemník

Mobil: 

573 502 713

736 549 993

veselsky@hulin.cz

Taťána Drcmánková - sekretářka

573 502 739

drcmankova@hulin.cz

Ing. Pavel Janečka - správce sítě

Mobil: 

573 502 729

737 828 800

janecka@hulin.cz

Mgr. Barbora Tučková - sociální pracovnice, sociálně-právní ochrana dětí

Mobil: 

573 502 717

730 587 343

tuckova@hulin.cz

Zdeněk Janů - technik

Mobil: 

573 502 719

608 882 329

janu@hulin.cz

 

Odbor rozvoje města a životního prostředí

Ing. Roman Dutkevič - vedoucí odboru

Mobil: 

573 502 720

602 572 331

dutkevic@hulin.cz

Ing. Šárka Dostálová - referentka investic a životního prostředí

573 502 725

dostalova@hulin.cz

Daniela Kainerová - referentka životního prostředí

573 502 728

kainerova@hulin.cz

Jana Kouřilová - referentka pro územní rozvoj města

573 502 720

kourilova@hulin.cz

 

Odbor rozvoje města a životního prostředí - oddělení územního plánování a stavebního řádu

Ing. Zuzana Kučeříková - vedoucí oddělení

573 502 702

kucerikova@hulin.cz

Mobil:

731 063 145

 

Ing. Jarmila Šašková - referentka stav. úřadu

573 502 701

saskova@hulin.cz

Martina Chytilová - administrativní pracovnice, referentka stav. úřadu

573 502 704

chytilova@hulin.cz

Miroslav Halaška - referent stav. úřadu

573 502 718

halaska@hulin.cz

 

Finanční odbor

Bc. Zuzana Balcárková - vedoucí odboru

573 502 733

balcarkova@hulin.cz

Mobil:

730 599 962

 

Eva Vojkůvková - hlavní účetní

573 502 736

vojkuvkova@hulin.cz

Jaroslava Křepelková - pokladní místních poplatků

573 502 730

krepelkova@hulin.cz

Hana Žůrková - účetní pro mzdy

573 502 735

zurkova@hulin.cz

Jana Kraváčková -  účetní pro komunální odpad a evidenci majetku

573 502 734

kravackova@hulin.cz

Ing. Jana Karská - účetní pro fakturaci

573 502 737

karska@hulin.cz

Hana Nakládalová 573 502 724 nakladalova@hulin.cz

 

 

Odbor správy majetku města

Ing. Richard Novák - vedoucí odboru

573 502 721

novak@hulin.cz

Mobil:

731 465 713

 

Dana Pechalová - referentka pro prodej a nájem městského majetku

573 502 703

pechalova@hulin.cz

Ing. Hana Simerská - referentka

573 502 726

simerska@hulin.cz

Bc. Jana Franeková - referentka 

573 502 727

franekova@hulin.cz

Odbor vnitřních věcí

Bc. Vladimíra Obdržálková - vedoucí odboru
 - matrikářka , organizace voleb

573 502 731

obdrzalkova@hulin.cz

Mobil:

732 508 005

 

Bc. Ivona Němcová - referentka pro řešení přestupků a stížností

573 502 710

nemcova@hulin.cz

Helena Přívarová - referentka podatelny

573 502 715

privarova@hulin.cz

Ivana Fránková - referentka podatelny

573 502 715

frankova@hulin.cz

Bc. Jana Doleželová - referentka podatelny

573 502 711

dolezelova@hulin.cz

Blanka Zbořilová -  referentka evidence obyvatel, vymáhání pohledávek

573 502 716

zborilova@hulin.cz