Obsah

Zprávy

INF 05/2019

Fyzická osoba požádala o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, o kolaudačním rozhodnutí na stavbu provozovny kosmetiky a geometrickém zaměření stavby. celý text

ostatní | 16. 4. 2019 | Autor: Blanka Zbořilová

INF 04/2019

Právnická osoba požádala o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se způsobu zajištění výkonu pověřence pro ochranu osobních údajů, způsobu a výše jeho odměňování, kolik obdržel finančních prostředků a informaci o případném ceníku. celý text

ostatní | 8. 3. 2019 | Autor: Blanka Zbořilová

INF 03/2019

Právnická osoba požádala o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se metodického pokynu pro projednávání přestupků spočívajících v umístění reklamního sdělení, případně slevového kuponu, na kliku vstupních dveří nemovitosti. celý text

ostatní | 8. 2. 2019 | Autor: Blanka Zbořilová

INF 02/2019

Právnická osoba požádala o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se investičních plánů města, seznamu investičních/stavebních projektů, rekonstrukcí, které plánujeme uskutečnit v letech 2019-2022. Případně jsou dokončovány z předchozích let a budou financovány z rozpočtu města nebo z dotačních titulů či za jejich podpory celý text

ostatní | 23. 1. 2019 | Autor: Blanka Zbořilová

INF 01/2019

Fyzická osoba žádala o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, zda jsme využili služeb moderátora a informace o počtu obyvatel k 31.12.2018. celý text

ostatní | 16. 1. 2019 | Autor: Blanka Zbořilová

INF 09/2018

Spolek FINELINER, z. s. požádal o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se "Kastračního programu koček". celý text

ostatní | 4. 12. 2018 | Autor: Ivona Němcová

INF 8/2018

Fyzická osoba požádala o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, co se podniklo proto, aby úřední deska fungovala a kdo závadu opravoval a zda budou dokumenty na úřední desce zveřejněné po dobu její nefunkčnosti, vystaveny o to déle. celý text

ostatní | 10. 10. 2018 | Autor: Ivona Němcová

INF 7/2018

Fyzická osoba požádala o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, co se skrývá pod označením R3 a U2 v platném Územním plánu města Hulína. celý text

ostatní | 8. 10. 2018 | Autor: Ivona Němcová

INF 6/2018

Fyzická osoba požádala o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, o všech ubytovacích zařízeních ve vlastnictví města nebo provozovaných městem, vlastněných či provozovaných právními subjekty zřizovanými městem. celý text

ostatní | 27. 9. 2018 | Autor: Ivona Němcová

INF 5/2018

Právnická osoba požádala o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. celý text

ostatní | 11. 6. 2018 | Autor: Ivona Němcová

INF 3/2018

Právnická osoba požádala o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů na několik otázek týkajících souladu zpracování osobních údajů s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (Nařízení EP a Rady EU č. 2016/679) tzv. GDPR celý text

ostatní | 1. 3. 2018 | Autor: Ivona Němcová

INF 4/2018

Fyzická osoba požádala o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, která firma našemu městu zapůjčila výpočetní techniku na volby do Parlamentu ČR v roce 2017 a na Prezidentské volby v roce 2018? Dále se dotazovala na rozsah služby, zda šlo jen o zapůjčení nebo včetně dalších služeb, a kterých:
- celkový počet zapůjčených kusů výpočetní techniky (v kusech notebooků a v kusech tiskáren),
- cenu za volby do Parlamentu ČR v roce 2017,
- cenu za Prezidentské volby v roce 2018. celý text

ostatní | 1. 3. 2018 | Autor: Ivona Němcová

INF 01/2018

Fyzická osoba požádala o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů - na základě jakého stavebního řízení vedeného Stavebním úřadem Městského úřadu v Hulíně, byla povolena dostavba původně zhroucené pravé štítové zdi rodinného domu Chrášťany č. p. 37 postaveném na p. č. 6 v k. ú. Chrášťany u Hulína. celý text

ostatní | 22. 1. 2018 | Autor: Ivona Němcová

INF 2/2018

Právnická osoba požádala o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů - o zaslání investičních plánů našeho města pro rok 2018, resp. seznamu investičních/stavebních projektů či rekonstrukcí, které plánuje naše město uskutečnit v letech 2018 - 2021. Případně jsou dokončovány z předchozích let a budou financovány z rozpočtu města nebo z dotačních titulů či za jejich podpory. celý text

ostatní | 22. 1. 2018 | Autor: Ivona Němcová

INF 13/2017

Fyzická osoba požádala o informace o správním řízení v přestupkové věci. celý text

ostatní | 20. 12. 2017 | Autor: Ivona Němcová

INF 14/2017

Fyzická osoba požádala o poskytnutí informace o správním řízení v přestupkové věci celý text

ostatní | 20. 12. 2017 | Autor: Ivona Němcová

INF 12/2017

Fyzická osoba požádala o poskytnutí informace týkající se správního řízení nazvané "PARZLICH s. r. o. - výrobní hala" celý text

ostatní | 18. 10. 2017 | Autor: Ivona Němcová

INF 11/2017

Fyzická osoba žádala o poskytnutí informací týkající se správního řízení nazvané "PARZLICH s. r. o. - výrobní hala" celý text

ostatní | 16. 10. 2017 | Autor: Ivona Němcová

INF 10/2017

Společnost Kross, s.r.o. žádala o zodpovězení otázek týkajících se problémů a boje se škodlivými ptáky. celý text

ostatní | 28. 8. 2017 | Autor:

INF 9/2017

Fyzická osoba žádala o poskytnutí informací týkajících se vymáhání daňových nedoplatků. celý text

ostatní | 27. 7. 2017 | Autor:

INF 8/2017

Žádost o poskytnutí informace k zajišťování sdruženého plnění povinností zpětného odběru odpadů z obalů ve smyslu zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých dalších zákonů celý text

ostatní | 20. 7. 2017 | Autor: Ivona Němcová

INF 7/2017

Žádost fyzické osoby o poskytnutí informace, co to je časové období u správního deliktu trvajícího. celý text

ostatní | 1. 6. 2017 | Autor: Ivona Němcová

INF 6/2017

Fyzická osoba žádala informaci, proč firma Parzlich stále pokračuje v provozu, přestože k 06.03.2017 měl být zkušební provoz ukončen a nic proti hluku a světlu nebylo dostatečně učiněno. Jak nás před hlukem a světlem ochrání stavební úřad? celý text

ostatní | 5. 4. 2017 | Autor:

INF 5/2017

Fyzická osoba žádala o informaci, co stavební úřad udělal nebo dělá pro zastavení provozu, který od 06.03.2017 stále běží, i když nebyl povolen. Žádost se vztahovala k čj. MÚH/05419/2016/ORMŽP/P. celý text

ostatní | 31. 3. 2017 | Autor:

INF 4/2017

Fyzická osoba žádala informaci, zda je již ukončeno řízení ve věci odvolání vedené pod čj. MÚH/05419/2016/ORMŽP/P a to kladně nebo záporně. Dále žádala o informaci, zda dne 29.02.2017 byl ukončen zkušební provoz. celý text

ostatní | 10. 3. 2017 | Autor:

INF 3/2017

Fyzická osoba žádala informace o tom, zda vedeme evidenci tzv. šikanózních žádostí, pokud ano, kolik jich evidujeme a počet vyřízených žádostí o informace v letech 2015 a 2016. celý text

ostatní | 3. 3. 2017 | Autor:

INF 2/2017

Spolek Zelná pro občany, z.s. žádal prostřednictvím svého předsedy o poskytnutí kopie dopisu včetně data doručení písemnosti, se jménem a adresou či jiným kontaktem na autorku textu "Jaká cesta z města povede parkem v roce 2017", který byl otištěn v Hulíňanu č. 2/2017. celý text

ostatní | 2. 3. 2017 | Autor:

INF 1/2017

Společnost Istav Media s.r.o. prostřednictvím svého zástupce žádala o zaslání investičních plánů města Hulína pro rok 2017, resp. seznam stavebních projektů, které jsou plánovány městem na rok 2017 a budou financovány z rozpočtu města nebo jiných veřejných rozpočtů. celý text

ostatní | 21. 2. 2017 | Autor: