Obsah

Zprávy

první předchozí
ze 2
poslední

INF 016/2021

Právnická osoba požádala o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, z rozhodnutí vydaných v rámci územního a stavebního řízení stavebním úřadem města Hulína. celý text

ostatní | 26. 10. 2021 | Autor: Blanka Zbořilová

INF 015/2021

Fyzická osoba požádala o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů o hrazení nákladů na provoz a činnost areálu v souvislosti se smlouvou o nájmu pozemku, kde je umístěn útulek pro nalezené psy. celý text

ostatní | 27. 9. 2021 | Autor: Blanka Zbořilová

INF 014/2021

Fyzická osoba požádala o poskytnutí informací podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve věci přestupku dle stavebního zákona. celý text

ostatní | 8. 9. 2021 | Autor: Blanka Zbořilová

INF 013/2021

Fyzická osoba požádala o poskytnutí informací podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím o nájemních smlouvách ve vlastnictví města Hulína celý text

ostatní | 26. 8. 2021 | Autor: Blanka Zbořilová

INF 011/2021

Fyzická osoba požádala o poskytnutí informací podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se rozhodnutí na stavbu "provozovna kosmetiky" a geometrické zaměření stavby. celý text

ostatní | 20. 8. 2021 | Autor: Blanka Zbořilová

INF 012/2021

Fyzická osoba požádala o poskytnutí informací podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se přijatých dokumentů a v nich prokázané trestné činnosti. celý text

ostatní | 18. 8. 2021 | Autor: Blanka Zbořilová

INF 010/2021

Fyzická osoba požádala o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů v rámci zajištění a odchytu, převzetí a péče o nalezené psy. celý text

ostatní | 11. 8. 2021 | Autor: Blanka Zbořilová

INF 009/2021

Právnická osoba požádala o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, z rozhodnutí vydaných v rámci územního a stavebního řízení stavebním úřadem města Hulína. celý text

ostatní | 2. 8. 2021 | Autor: Blanka Zbořilová

INF 008/2021

Fyzická osoba požádala o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů o stavební činnosti na parcele č. 4889 v k.ú. Hulín ve vlastnictví města Hulína. celý text

ostatní | 25. 6. 2021 | Autor: Blanka Zbořilová

INF 007/2021

Právnická osoba požádala o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů o výsledku řízení o prodloužení provozu dočasného úložiště ornice a zemních materiálů, výsledku řízení o nařízení odstranění terénních úprav, výsledku řízení. celý text

ostatní | 20. 5. 2021 | Autor: Blanka Zbořilová

INF 006/2021

Právnická osoba požádala o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, z rozhodnutí vydaných v rámci územního a stavebního řízení stavebním úřadem města Hulína. celý text

ostatní | 20. 5. 2021 | Autor: Blanka Zbořilová

INF 005/2021

Právnická osoba požádala o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, z rozhodnutí vydaných v rámci územního a stavebního řízení stavebním úřadem města Hulína. celý text

ostatní | 28. 4. 2021 | Autor: Blanka Zbořilová

INF 004/2021

Právnická osoba požádala o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se investičních plánů města, seznamu investičních/stavebních projektů, rekonstrukcí, které plánuje město Hulín uskutečnit v letech 2021-2022. celý text

ostatní | 14. 4. 2021 | Autor: Blanka Zbořilová

INF 003/2021

Fyzická osoba podnikající podle zvláštních předpisů požádala o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se plochy určené k individuálnímu, hromadnému bydlení, plochy k podnikání a vlastnictví rodinných domů a bytů městem Hulín. celý text

ostatní | 4. 3. 2021 | Autor: Blanka Zbořilová

INF 002/2021

Právnická osoba požádala o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů o počtu vedených exekučních řízení proti nezletilým poplatníkům. celý text

ostatní | 9. 2. 2021 | Autor: Blanka Zbořilová

INF 001/2021

Právnická osoba požádala o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, z rozhodnutí vydaných v rámci územního a stavebního řízení stavebním úřadem města Hulína. celý text

ostatní | 28. 1. 2021 | Autor: Blanka Zbořilová

INF 015/2020

Fyzická osoba požádala o doplnění informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů o problematice psů v městě Hulíně. celý text

ostatní | 21. 12. 2020 | Autor: Blanka Zbořilová

INF 014/2020

Fyzická osoba podnikající podle zvláštních předpisů požádala o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se ohlášení stavebních úprav. celý text

ostatní | 9. 12. 2020 | Autor: Blanka Zbořilová

INF 13/2020

Právnická osoba požádala o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů o poskytnutí informací z rozhodnutí vydávaných úřadem v rámci územního a stavebního řízení podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů za období od 01.07.2020 do 30.09.2020 týkajících se pozemních staveb pro právnické osoby. celý text

ostatní | 30. 10. 2020 | Autor: Bc. Ivona Němcová

INF 12/2020

Fyzická osoba požádala o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů k problematice toulavých koček. celý text

ostatní | 21. 10. 2020 | Autor: Bc. Ivona Němcová

INF 011/2020

Fyzická osoba požádala o doplnění informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů o problematice odchytu psů v městě Hulíně. celý text

ostatní | 9. 10. 2020 | Autor: Blanka Zbořilová

INF 010/2020

Právnická osoba požádala o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, o všech ubytovacích zařízeních ve vlastnictví obce, nebo provozovaných obcí, nebo vlastněných či provozovaných právními subjekty zřizovanými obcí. Výzkum se zaměřuje na "sociální ubytovny". celý text

ostatní | 29. 9. 2020 | Autor: Blanka Zbořilová

INF 009/2020

Fyzická osoba požádala o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů o počtu odchycených psů a informací o podkladech pro výpočet nákladů za odchyt a další informace týkající se problematiky odchytu psů. celý text

ostatní | 7. 9. 2020 | Autor: Blanka Zbořilová

INF 007/2020

Právnická osoba požádala o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, z rozhodnutí vydaných v rámci územního a stavebního řízení stavebním úřadem města Hulína. celý text

ostatní | 6. 8. 2020 | Autor: Blanka Zbořilová

INF 008/2020

Fyzická osoba požádala o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů o systému elektronické spisové služby, doby jeho použití a předchozím systému eSSL v našem městě. celý text

ostatní | 6. 8. 2020 | Autor: Blanka Zbořilová

INF 06/2020

Právnická osoba požádala o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů o vydávání demoličních záměrů města, jejich poskytnutí a informace o probíhajících řízení o odstranění stavby. celý text

ostatní | 25. 6. 2020 | Autor: Blanka Zbořilová

INF 05/2020

Právnická osoba požádala o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů k umístění všech stacionárních radarů pro měření rychlosti včetně rychlostního limitu, která jsou v provozu v katastru města Hulín, umístění úsekových měření rychlosti včetně rychlostního limitu, a jaká další technická zařízení zajišťují dozor nad dodržováním dopravních předpisů. celý text

ostatní | 14. 5. 2020 | Autor: Bc. Ivona Němcová

INF 04/2020

Fyzická osoba požádala o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zda stavební úřad povinného subjektu (popř. právní předchůdce - před rokem 1990) rozhodl podle platných a účinných právních předpisů legálně umístit podzemní kabelové vedení elektřiny přes pozemky ležící v k. ú. Hulín. celý text

ostatní | 14. 5. 2020 | Autor: Bc. Ivona Němcová

INF 03/2020

Fyzická osoba požádala o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, jakým způsobem řešíme případy, kdy se úředníci dopouštějí průtahů v řízení a nepostupují v zákonných lhůtách? celý text

ostatní | 14. 5. 2020 | Autor: Bc. Ivona Němcová

INF 02/2020

Fyzická osoba požádala o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se možnosti pronájmu parkovacích míst v městě Hulíně a poblíž adresy Eduarda Světlíka 1035. celý text

ostatní | 21. 4. 2020 | Autor: Blanka Zbořilová
první předchozí
ze 2
poslední