Obsah

Zprávy

první předchozí
ze 4
poslední

INF 012/2023

Právnická osoba požádala o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, z rozhodnutí vydaných v rámci územního a stavebního řízení stavebním úřadem města Hulína v 3. čtvrtletí 2023 celý text

ostatní | 20. 10. 2023 | Autor: Blanka Zbořilová

INF 011/2023

Fyzická osoba požádala o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se informací o předchozích žádostech tazatele ze dne 18.05.2023. celý text

ostatní | 4. 10. 2023 | Autor: Blanka Zbořilová

INF 010/2023

Právnická osoba požádala o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, z rozhodnutí vydaných v rámci územního a stavebního řízení stavebním úřadem města Hulína v 2. čtvrtletí 2023 celý text

ostatní | 27. 7. 2023 | Autor: Blanka Zbořilová

INF 009/2023

Právnická osoba požádala o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů z rozhodnutí o odstranění staveb, o probíhajících řízeních, sdělení o podaných ohlášení záměru odstranění staveb celý text

ostatní | 14. 6. 2023 | Autor: Blanka Zbořilová

INF 008/2023

Fyzická osoba požádala o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se informace, zda-li město Hulín, jako vlastník pozemku parc. č. 3452/4 v k.ú. Hulín vydalo k datu 5.5.2023 souhlas se stavbou zem. stavby - montované haly. celý text

ostatní | 7. 6. 2023 | Autor: Blanka Zbořilová

INF 006/2023

Právnická osoba požádala o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se problematiky toulavých koček v městě Hulíně celý text

ostatní | 30. 5. 2023 | Autor: Blanka Zbořilová

INF 007/2023

Fyzická osoba požádala o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se informace, kdo byl nájemcem pozemku parc. č. 3452/4 v k.ú. Hulín a žádá o poskytnutí nájemní smlouvy. celý text

ostatní | 29. 5. 2023 | Autor: Blanka Zbořilová

INF 005/2023

Právnická osoba požádala o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, z rozhodnutí vydaných v rámci územního a stavebního řízení stavebním úřadem města Hulína v 1. čtvrtletí 2023. celý text

ostatní | 26. 4. 2023 | Autor: Blanka Zbořilová

INF 004/2023

Právnická osoba požádala o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, investičních plánů města pro rok 2023 - 2024 a jejich financování celý text

ostatní | 17. 3. 2023 | Autor: Blanka Zbořilová

INF 003/2023

Fyzická osoba požádala o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se informace k vyřízení jeho podání na
stavební úřad ze dne 07.12.2022 ve věci žádosti o výmaz neexistující stavby z RUIAN (neexistující zemědělské stavby) celý text

ostatní | 21. 2. 2023 | Autor: Blanka Zbořilová

INF 002/2023

Právnická osoba požádala o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, investičních plánů města pro rok 2023, resp. stavebních projektů, které jsou plánovány městem na rok 2023 a budou financovány z rozpočtu města nebo jiných veř.rozpočtů celý text

ostatní | 20. 1. 2023 | Autor: Blanka Zbořilová

INF 001/2023

Právnická osoba požádala o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, z rozhodnutí vydaných v rámci územního a stavebního řízení stavebním úřadem města Hulína. celý text

ostatní | 18. 1. 2023 | Autor: Blanka Zbořilová

INF 019/2022

Fyzická osoba požádala o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se umístění dřevěného zahradního domku a problematiky postupu stavebního úřadu v tomto řízení celý text

ostatní | 11. 1. 2023 | Autor: Blanka Zbořilová

INF 018/2022

Fyzická osoba požádala o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se problematiky zadávání veřejných zakázek města a příspěvkových organizací města celý text

ostatní | 15. 12. 2022 | Autor: Blanka Zbořilová

INF 017/2022

Fyzická osoba požádala o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se stavby pro reklamu na pozemku parcelní číslo 2205 v katastrálním území Hulín. celý text

ostatní | 9. 11. 2022 | Autor: Blanka Zbořilová

INF 016/2022

Právnická osoba požádala o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, z rozhodnutí vydaných v rámci územního a stavebního řízení stavebním úřadem města Hulína. celý text

ostatní | 24. 10. 2022 | Autor: Blanka Zbořilová

INF 15/2022

Právnická osoba požádala o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů o problematice volejbalového hřiště v parku Mezivodí celý text

ostatní | 30. 8. 2022 | Autor: Blanka Zbořilová

INF 014/2022

Fyzická osoba požádala o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů o ceně pozemku, za který byl prodán. celý text

ostatní | 17. 8. 2022 | Autor: Blanka Zbořilová

INF 013/2022

Právnická osoba požádala o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů z rozhodnutí o odstranění staveb, o probíhajících řízeních, sdělení o podaných ohlášení záměru odstranění staveb celý text

ostatní | 17. 8. 2022 | Autor: Blanka Zbořilová

INF 012/2022

Právnická osoba požádala o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, z rozhodnutí vydaných v rámci územního a stavebního řízení stavebním úřadem města Hulína v období 01.04.2022 30.06.2022. celý text

ostatní | 21. 7. 2022 | Autor: Blanka Zbořilová

INF 009/2022

Právnická osoba požádala o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů: rozhodnutí o odstranění stavby, probíhající řízení o odstranění stavby, sdělení o podaných ohlášení záměru odstranit stavbu. celý text

ostatní | 2. 5. 2022 | Autor: Blanka Zbořilová

INF 008/2022

Právnická osoba požádala o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, z rozhodnutí vydaných v rámci územního a stavebního řízení stavebním úřadem města Hulína. celý text

ostatní | 25. 4. 2022 | Autor: Blanka Zbořilová

INF 010/2022

Fyzická osoba požádala o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů o problematice nájemních "sociálních" bytů v majetku města Hulína. celý text

ostatní | 25. 4. 2022 | Autor: Blanka Zbořilová

INF 003/2022

Fyzická osoba požádala o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí kopií dokumentů rozhodnutí stavebního úřadu k umístění staveb k pozemkům parc. č. 2858/20, kopii rozhodnutí o zahájení řízení o odstranění stavby... celý text

ostatní | 28. 2. 2022 | Autor: Blanka Zbořilová

INF 004/2022

Právnická osoba požádala o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů o mzdových prostředcích a odměnách, které byly v roce 2021 vyplaceny uvolněným a neuvolněným radním. celý text

ostatní | 23. 2. 2022 | Autor: Blanka Zbořilová

INF 002/2022

Právnická osoba požádala o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, investičních plánů města pro rok 2022, resp. stavebních projektů, které jsou plánovány městem na rok 2022 a budou financovány z rozpočtu města nebo jiných veř.rozpočtů celý text

ostatní | 24. 1. 2022 | Autor: Blanka Zbořilová

INF 001/2022

Právnická osoba požádala o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, z rozhodnutí vydaných v rámci územního a stavebního řízení stavebním úřadem města Hulína v období 01.10.2021 - 31.12.2021. celý text

ostatní | 19. 1. 2022 | Autor: Blanka Zbořilová

INF 020/2021

Fyzická osoba požádala o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí kopií všech smluv, jejichž předmětem je poskytování právních služeb za 3 roky. celý text

ostatní | 29. 12. 2021 | Autor: Blanka Zbořilová

INF 022/2021

Fyzická osoba požádala o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí seznamu veřejných zakázek, které má povinný v úmyslu zahájit v roce 2022. celý text

ostatní | 22. 12. 2021 | Autor: Blanka Zbořilová

INF 019/2021

Fyzická osoba požádala o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů o poskytnutí kopií všech smluv, jejichž předmětem je poskytování poradenství v oblasti veřejných zakázek a administrace veřejných zakázek za období 3 let. celý text

ostatní | 22. 12. 2021 | Autor: Blanka Zbořilová
první předchozí
ze 4
poslední