Obsah

Zprávy

první předchozí
ze 2
poslední

INF 008/2021

Fyzická osoba požádala o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů o stavební činnosti na parcele č. 4889 v k.ú. Hulín ve vlastnictví města Hulína. celý text

ostatní | 25. 6. 2021 | Autor: Blanka Zbořilová

INF 007/2021

Právnická osoba požádala o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů o výsledku řízení o prodloužení provozu dočasného úložiště ornice a zemních materiálů, výsledku řízení o nařízení odstranění terénních úprav, výsledku řízení. celý text

ostatní | 20. 5. 2021 | Autor: Blanka Zbořilová

INF 006/2021

Právnická osoba požádala o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, z rozhodnutí vydaných v rámci územního a stavebního řízení stavebním úřadem města Hulína. celý text

ostatní | 20. 5. 2021 | Autor: Blanka Zbořilová

INF 005/2021

Právnická osoba požádala o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, z rozhodnutí vydaných v rámci územního a stavebního řízení stavebním úřadem města Hulína. celý text

ostatní | 28. 4. 2021 | Autor: Blanka Zbořilová

INF 004/2021

Právnická osoba požádala o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se investičních plánů města, seznamu investičních/stavebních projektů, rekonstrukcí, které plánuje město Hulín uskutečnit v letech 2021-2022. celý text

ostatní | 14. 4. 2021 | Autor: Blanka Zbořilová

INF 003/2021

Fyzická osoba podnikající podle zvláštních předpisů požádala o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se plochy určené k individuálnímu, hromadnému bydlení, plochy k podnikání a vlastnictví rodinných domů a bytů městem Hulín. celý text

ostatní | 4. 3. 2021 | Autor: Blanka Zbořilová

INF 002/2021

Právnická osoba požádala o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů o počtu vedených exekučních řízení proti nezletilým poplatníkům. celý text

ostatní | 9. 2. 2021 | Autor: Blanka Zbořilová

INF 001/2021

Právnická osoba požádala o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, z rozhodnutí vydaných v rámci územního a stavebního řízení stavebním úřadem města Hulína. celý text

ostatní | 28. 1. 2021 | Autor: Blanka Zbořilová

INF 015/2020

Fyzická osoba požádala o doplnění informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů o problematice psů v městě Hulíně. celý text

ostatní | 21. 12. 2020 | Autor: Blanka Zbořilová

INF 014/2020

Fyzická osoba podnikající podle zvláštních předpisů požádala o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se ohlášení stavebních úprav. celý text

ostatní | 9. 12. 2020 | Autor: Blanka Zbořilová

INF 13/2020

Právnická osoba požádala o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů o poskytnutí informací z rozhodnutí vydávaných úřadem v rámci územního a stavebního řízení podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů za období od 01.07.2020 do 30.09.2020 týkajících se pozemních staveb pro právnické osoby. celý text

ostatní | 30. 10. 2020 | Autor: Bc. Ivona Němcová

INF 12/2020

Fyzická osoba požádala o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů k problematice toulavých koček. celý text

ostatní | 21. 10. 2020 | Autor: Bc. Ivona Němcová

INF 011/2020

Fyzická osoba požádala o doplnění informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů o problematice odchytu psů v městě Hulíně. celý text

ostatní | 9. 10. 2020 | Autor: Blanka Zbořilová

INF 010/2020

Právnická osoba požádala o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, o všech ubytovacích zařízeních ve vlastnictví obce, nebo provozovaných obcí, nebo vlastněných či provozovaných právními subjekty zřizovanými obcí. Výzkum se zaměřuje na "sociální ubytovny". celý text

ostatní | 29. 9. 2020 | Autor: Blanka Zbořilová

INF 009/2020

Fyzická osoba požádala o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů o počtu odchycených psů a informací o podkladech pro výpočet nákladů za odchyt a další informace týkající se problematiky odchytu psů. celý text

ostatní | 7. 9. 2020 | Autor: Blanka Zbořilová

INF 007/2020

Právnická osoba požádala o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, z rozhodnutí vydaných v rámci územního a stavebního řízení stavebním úřadem města Hulína. celý text

ostatní | 6. 8. 2020 | Autor: Blanka Zbořilová

INF 008/2020

Fyzická osoba požádala o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů o systému elektronické spisové služby, doby jeho použití a předchozím systému eSSL v našem městě. celý text

ostatní | 6. 8. 2020 | Autor: Blanka Zbořilová

INF 06/2020

Právnická osoba požádala o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů o vydávání demoličních záměrů města, jejich poskytnutí a informace o probíhajících řízení o odstranění stavby. celý text

ostatní | 25. 6. 2020 | Autor: Blanka Zbořilová

INF 05/2020

Právnická osoba požádala o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů k umístění všech stacionárních radarů pro měření rychlosti včetně rychlostního limitu, která jsou v provozu v katastru města Hulín, umístění úsekových měření rychlosti včetně rychlostního limitu, a jaká další technická zařízení zajišťují dozor nad dodržováním dopravních předpisů. celý text

ostatní | 14. 5. 2020 | Autor: Bc. Ivona Němcová

INF 04/2020

Fyzická osoba požádala o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zda stavební úřad povinného subjektu (popř. právní předchůdce - před rokem 1990) rozhodl podle platných a účinných právních předpisů legálně umístit podzemní kabelové vedení elektřiny přes pozemky ležící v k. ú. Hulín. celý text

ostatní | 14. 5. 2020 | Autor: Bc. Ivona Němcová

INF 03/2020

Fyzická osoba požádala o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, jakým způsobem řešíme případy, kdy se úředníci dopouštějí průtahů v řízení a nepostupují v zákonných lhůtách? celý text

ostatní | 14. 5. 2020 | Autor: Bc. Ivona Němcová

INF 02/2020

Fyzická osoba požádala o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se možnosti pronájmu parkovacích míst v městě Hulíně a poblíž adresy Eduarda Světlíka 1035. celý text

ostatní | 21. 4. 2020 | Autor: Blanka Zbořilová

INF 01/2020

Právnická osoba požádala o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se investičních plánů města, seznamu investičních/stavebních projektů, rekonstrukcí, které plánujeme uskutečnit v letech 2020-2022. Případně jsou dokončovány z předchozích let a budou financovány z rozpočtu města nebo z dotačních titulů či za jejich podpory celý text

ostatní | 19. 2. 2020 | Autor: Blanka Zbořilová

INF 06/2019

Právnická osoba požádala o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zda firmy:
Domistav CZ a. s., se sídlem Foersterova 897, 500 02 Hradec Králové, IČ 274 81 107,
DOMISTAV HK s. r. o., se sídlem Foersterova 897, 500 02 Hradec Králové, IČ 260 07 177
v minulosti podaly vůči našemu orgánu veřejné moci nabídku ve smyslu veřejných zakázek. celý text

ostatní | 22. 8. 2019 | Autor: Bc. Ivona Němcová

INF 05/2019

Fyzická osoba požádala o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, o kolaudačním rozhodnutí na stavbu provozovny kosmetiky a geometrickém zaměření stavby. celý text

ostatní | 16. 4. 2019 | Autor: Blanka Zbořilová

INF 04/2019

Právnická osoba požádala o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se způsobu zajištění výkonu pověřence pro ochranu osobních údajů, způsobu a výše jeho odměňování, kolik obdržel finančních prostředků a informaci o případném ceníku. celý text

ostatní | 8. 3. 2019 | Autor: Blanka Zbořilová

INF 03/2019

Právnická osoba požádala o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se metodického pokynu pro projednávání přestupků spočívajících v umístění reklamního sdělení, případně slevového kuponu, na kliku vstupních dveří nemovitosti. celý text

ostatní | 8. 2. 2019 | Autor: Blanka Zbořilová

INF 02/2019

Právnická osoba požádala o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se investičních plánů města, seznamu investičních/stavebních projektů, rekonstrukcí, které plánujeme uskutečnit v letech 2019-2022. Případně jsou dokončovány z předchozích let a budou financovány z rozpočtu města nebo z dotačních titulů či za jejich podpory celý text

ostatní | 23. 1. 2019 | Autor: Blanka Zbořilová

INF 01/2019

Fyzická osoba žádala o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, zda jsme využili služeb moderátora a informace o počtu obyvatel k 31.12.2018. celý text

ostatní | 16. 1. 2019 | Autor: Blanka Zbořilová

INF 09/2018

Spolek FINELINER, z. s. požádal o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se "Kastračního programu koček". celý text

ostatní | 4. 12. 2018 | Autor: Bc. Ivona Němcová
první předchozí
ze 2
poslední