Obsah

Ing., Bc. Jaromír Žůrek MBA - ANO 2011


Role v org. struktuře

Starosta města - starosta města

Zastupitelstvo města - člen Zastupitelstva města Hulína
nám. Míru 162, Hulín

Rada města Hulína - starosta