Obsah

Ing., Bc. Jaromír Žůrek MBA - ANO2011

vCard
Ing., Bc. Jaromír Žůrek MBA

Role v org. struktuře

Finanční výbor zastupitelstva - předseda

Zastupitelstvo města - člen Zastupitelstva města Hulína
nám. Míru 162, Hulín

Komise pro oblast poskytování veřejné finanční podpory - člen