Obsah

Logo OPZSchránka důvěry


Schránka důvěry je komunikační systém, pro podporu opatření s korupčním chováním a ochrany oznamovatelů korupce v souladu s Vládní koncepcí boje s korupcí na léta 2015 až 2017.

Stejně tak systém umožňuje anonymně řešit jakýkoliv další problém, námět, připomínku.

Systém zaručí následující vlastnosti:

  • Anonymitu oznamovatele
  • Zprávu může přečíst pouze zvolený příjemce
  • Zprávu nelze získat nedovolenými prostředky
  • Zpráva je uložena tak, že její získání není možné ani při fyzickém přístupu k úložišti
  • Ochrana anonymity oznamovatele není závislá na vůli organizace a lidí v ní

Schránka důvěry byla pořízena za podpory Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu v rámci projektu:
Posílení strategického řízení a efektivnosti veřejné správy, registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002963

Manuál k ovládání schránky (PDF soubor, 630 kB)

SCHRÁNKA DŮVĚRY

jména uživatelů (příjemců vašich zpráv), kterým můžete doručovat Vaše podněty:

  • starosta (starosta města Hulína)
  • tajemnik (tajemnice Městského úřadu v Hulíně)