Obsah

Členství v okrskových volebních komisích Staženo: 114x | 14.06.2018

Informace k volbám - zápis do dodatku SSV, voličské průkazy Staženo: 62x | 31.05.2018

Informace o počtu a sídle volebních okrsků Staženo: 40x | 16.07.2018

Jmenování zapisovatelek Staženo: 48x | 13.08.2018

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí Staženo: 157x | 04.06.2018

Kandidatura volební strany typu nezávislý kandidát a sdružení nezávislých kandidátů Staženo: 127x | 04.04.2018

Možnosti elektronického podání kandidátní listiny a jejích příloh Staženo: 27x | 12.06.2018

Petice - vzor Staženo: 65x | 05.04.2018

Potřebný počet podpisů na peticích Staženo: 80x | 30.05.2018

Pozvánka k losování čísel volebních stran Staženo: 34x | 07.08.2018

pozvánka na 1. zasedání OVK Staženo: 47x | 31.08.2018

Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb Staženo: 70x | 04.06.2018

Seznam obcí, které podávají kandidátní listiny u MěÚ Hulín Staženo: 74x | 05.06.2018

Stanovení minimálního počtu členů OVK Staženo: 69x | 16.07.2018

Stanovení počtu členů zastupitelstva města Hulín Staženo: 63x | 27.06.2018

Stanoviska MV ČR k otázkám voleb Staženo: 70x | 05.04.2018

Telefonní spojení do volebních místností Staženo: 5x | 17.09.2018

Věk kandidáta na kandidátní listině Staženo: 89x | 27.06.2018

Volební právo občanů jiných členských států EU ve volbách do zastupitelstev obcí Staženo: 28x | 12.06.2018

Vzor kandidátní listiny + příloha Staženo: 98x | 28.06.2018

Stránka

  • 1