Obsah

17. zasedání Zastupitelstva města Hulína

Typ: ostatní
17. zasedání Zastupitelstva města Hulína 122.9.2021 v 17:00 hodin v sálu Městského kulturního centra Hulín

Starosta města Hulína svolává 17. zasedání Zastupitelstva města Hulína
na 22.9.2021 v 17:00 hodin do sálu Městského kulturního centra Hulín

PROGRAM:

 1.     Zahájení a schválení programu 17. zasedání Zastupitelstva města Hulína
 2.     Připomínky k zápisu z 16. zasedání Zastupitelstva města Hulína
 3.     Zpráva o plnění usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva města Hulína
 4.     Zpráva o činnosti Rady města Hulína za uplynulé období
 5.     Zpráva o kontrole plnění usnesení Rady a Zastupitelstva města Hulína za uplynulé období
 6.     Vyjádření předsedů nebo jiných pověřených členů výborů ZMH
 7.     Diskuze
 8.     Záměr prodeje části pozemku parc. č. 78/4 v k. ú. Záhlinice
 9.     Záměr prodeje části pozemku parc. č. 2141/2 v k. ú. Hulín, ul. U Stavu II
 10.     Záměr prodeje části pozemku parc. č. 1965/1 v k. ú. Hulín, sídliště Višňovce
 11.     Prodej pozemku parc. č. 2698/2 v k.ú. Hulín, ul. Záhlinická
 12.     Program rozvoje města Hulína na období let 2021 - 2028 a koncepce Smart - Hulín - chytré město
 13.     Akční plán města Hulína na rok 2021, 2022
 14.     Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 města Hulína
 15.     Obecně závazná vyhláška města Hulín č. 3/2021
 16.     Hospodaření města Hulína za I. pololetí 2021
 17.     Rozpočtové opatření města Hulína č. 4/2021
 18.     Zřízení společné jednotky požární ochrany
 19.     Volba kandidátů na funkci přísedících u Okresního soudu v Kroměříži
 20.     Závěr

Zasedání je veřejné.
Mgr. Roman Hoza, v. r. starosta města Hulína


Vytvořeno: 15. 9. 2021
Poslední aktualizace: 15. 9. 2021 09:06
Autor: Ing. Pavel Janečka