Obsah

8. zasedání Zastupitelstva města Hulína

Typ: ostatní | upozornění
8. zasedání Zastupitelstva města Hulína 1 7.2.2024 v 17:00 hodin v sálu Městského kulturního centra Hulín

Starosta města Hulína svolává 8. zasedání Zastupitelstva města Hulína

na 7.2.2024 v 17:00 hodin do sálu Městského kulturního centra Hulín

PROGRAM:
č.    Bod jednání
1.    Zahájení a schválení programu 8. zasedání Zastupitelstva města Hulína
2.    Připomínky k zápisu z 7. zasedání Zastupitelstva města Hulína
3.    Zpráva o plnění usnesení z 7. zasedání Zastupitelstva města Hulína
4.    Zpráva o činnosti Rady města Hulína za uplynulé období
5.    Zpráva o kontrole plnění usnesení Rady a Zastupitelstva města Hulína za uplynulé období
6.    Vyjádření předsedů nebo jiných pověřených členů výborů ZMH
7.    Diskuze
8.    Prodej pozemku, parc. č. 2837/28 k.ú. Hulín, ul. Záhlinická
9.    Bezúplatný převod pozemku parc. č. 1254 k.ú. Hulín
10.    Směna pozemků v k.ú. Hulín
11.    Zrušení předkupního práva pozemku parc. č. 1862/11 k.ú. Záhlinice
12.    Zrušení předkupního práva pozemku parc. č. 1862/16 k.ú. Záhlinice
13.    Rozpočtové opatření města Hulína č. 7/2023
14.    Směrnice SM/08/05/24
15.    Závěr
Zasedání je veřejné.


Ing. Bc. Jaromír Žůrek, MBA
starosta města Hulína


Vytvořeno: 31. 1. 2024
Poslední aktualizace: 31. 1. 2024 12:17
Autor: Ing. Pavel Janečka