Obsah

Pozvánka na 3. zasedání Zastupitelstva města Hulína

Typ: ostatní
Pozvánka na 3. zasedání Zastupitelstva města Hulína 1 1.2.2023 v 17:00 hodin v sálu Městského kulturního centra Hulín

Starosta města Hulína svolává 3. zasedání Zastupitelstva města Hulína
na 1.2.2023 v 17:00 hodin do sálu Městského kulturního centra Hulín

PROGRAM:

 1. Zahájení a schválení programu 3. zasedání Zastupitelstva města Hulína
 2. Připomínky k zápisu z 2. zasedání Zastupitelstva města Hulína
 3. Zpráva o plnění usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Hulína
 4. Zpráva o činnosti Rady města Hulína za uplynulé období
 5. Zpráva o kontrole plnění usnesení Rady a Zastupitelstva města Hulína za uplynulé období
 6. Vyjádření předsedů nebo jiných pověřených členů výborů ZMH
 7. Diskuze
 8. Záměr prodeje části pozemku, parc. č. 2721/1 k.ú. Hulín, ul. Čs. armády
 9. Záměr prodeje části pozemku, parc. č. 1965/1 k.ú. Hulín, sídliště Višňovce
 10. Záměr prodeje pozemku, parc. č. 299/22 v k.ú. Záhlinice
 11. Rozpočtové opatření města Hulína č. 6/2022
 12. Rozpočtové opatření města Hulína č. 1/2023
 13. Darovací smlouva
 14. Závěr

Ing. Bc. Jaromír Žůrek, MBA, v. r.
starosta města Hulína
Zasedání je veřejné.


Vytvořeno: 24. 1. 2023
Poslední aktualizace: 24. 1. 2023 15:09
Autor: Ing. Pavel Janečka